Gegevens niet veilig in de VS

Europa is al langer kritisch voor wat betreft de omgang met privacy aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Amerikanen hebben de laatste jaren alleen maar de indruk versterkt dat ze het niet zo nauw nemen met de bescherming en de privacy van persoonlijke gegevens. Klokkenluider Edward Snowden, die bij de CIA en de veiligheidsdienst NSA werkte, bracht heel wat bezwaarlijke praktijken van spionage aan het licht en moest daarom onderdak zoeken bij de Russen. In de VS ligt hij, uiteraard, niet op de bovenste plank.

Deze problemen rond privacy worden des te erger als we weten dat Europa en de Verenigde Staten vijftien jaar geleden afspraken maakten rond privacy-bescherming. De Safe Harbor-beschikking wordt die genoemd. Deze overeenkomst zou een veilige doorgifte van persoonsgegevens tussen Europa en de VS moeten waarborgen. Vele van onze gegevens, Facebook, mail, … worden opgeslagen op Amerikaanse servers.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde gisteren dat die overeenkomst niet langer geldig kan zijn. Gegevens in de Verenigde Staten zijn niet veilig. De overheid steekt er haar neus in en de wetgeving rond privacy is er veel losser.

Dit arrest heeft grote gevolgen voor Facebook maar ook voor andere bedrijven die gegevens opslaan op Amerikaanse servers. Die ondernemingen zullen andere manieren moeten vinden om met de gegevens om te gaan. Opslaan op servers in Europa zelf of individuele toestemming vragen per persoon.

bron : http://kanaalz.knack.be

foto : http://www.pcmweb.nl