Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Beurzen schakelen over op bitcoin

De technologiebeurs Nasdaq heeft al miljoenen gespendeerd om te onderzoeken hoe ze gebruik kan maken van bitcoin om transacties vlotter te laten verlopen. Deze week registreerde de Nasdaq haar eerste aandelentransactie op de bitcoin blockchain.

Aan elke transactie met een fractie van een bitcoin kan een bericht gekoppeld worden. Dit bericht geeft dan informatie over welk actief er verhandeld wordt. Zo kunnen bitcoins aandelen, olie, huizen, enz. voorstellen.

De fractie van de bitcoin is dan te vergelijken met een postzegel. Een postzegel kost weinig, terwijl er in de enveloppe wel een heleboel geld kan zitten.

Volgens Nasdaq is het een historisch moment. “Het reduceert de tijd die nodig is om een transactie af te ronden enorm en maakt het gebruik van papieren aandelencertificaten onnodig.”, zo staat in het persbericht.

Nu duurt het nog drie dagen voor een aandelentransactie effectief afgerond is. Met behulp van bitcoin wordt die tijd teruggebracht tot slechts 10 minuten.

Door de afhandelingstijd van de transacties te verkorten dalen de kapitaalkosten en de systeemrisico’s voor de beursoperator drastisch.

“We geloven dat deze successvolle transactie een grote stap vooruit betekent voor de financiële sector.”, zo zei Bob Greifeld, CEO van de Nasdaq.

Nasdaq zet volledig in op bitcoin. Eerder liet het ook al een bitcoinfonds toe op de Nasdaq Nordic in Stockholm. De ETN beheert al 23,5 miljoen aan bitcoin.

Aangezien er zoveel tijd en geld bespaard wordt lijkt het logisch dat bitcoin steeds meer gebruikt zal worden voor beurstransacties.

Ook de New York Stock Exchange experimenteert met bitcoin. Het lanceerde een bitcoinprijsindex en investeerde in bitcoinbedrijven.

Het is slechts een kwestie van tijd voor andere beurzen volgen en ook gebruik beginnen maken van bitcoin. En hoewel er voor elke transactie slechts een fractie van een bitcoin nodig is kan dit een enorme invloed hebben op de prijs van bitcoin.

Stel je maar eens voor hoeveel beurstransacties er elke dag plaatsvinden op de honderden beurzen wereldwijd… het potentieel is enorm!

Bronnen: Nasdaq, Medium,

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.