Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Buffett: goedaardige bompa of meesterlobbyist?

’s Werelds meest bekende investeerder, Warren Buffett, kan zich ook vergissen. Dat blijkt nu de lage olieprijs een van zijn belangrijkste investeringen van de laatste jaren aantast.

In 2009 kocht Buffett de spoorwegmaatschappij Burlington Northern. De grootste overname ooit in de geschiedenis van Berkshire Hathaway.

Het was een gok op welke richting de energiepolitiek in de VS zou uitgaan.

En in welke richting het ging gaan wist Buffett maar al te goed. Zijn goede vriend Barack Obama zette hij onder druk om alle oliepijpleidingprojecten in de VS te saboteren.

Als die pijplijnprojecten niet doorgingen zou alle schalie-olie die de VS rijk is via zijn spoorwegmaatschappij vervoerd kunnen worden.
Voor grof geld! Minder concurrentie = grotere winsten.

Obama gehoorzaamde en gebruikte het milieu als excuus om de constructie van de belangrijke Keystone XL pijpleiding tegen te houden. Na 6 jaar van uitstellen werd in november het project geweigerd.

Buffetts connecties met Washington worden jaar na jaar duidelijker. Al lijkt Buffett dan nog een goedaardige bompa die het kapitalistische spelletje eerlijk speelt, de realiteit toont een ander verhaal.

Overheidsregulators en rechtbanken zijn altijd net dat tikkeltje flexibeler als het gaat om bedrijven waarin Buffett een belang heeft.

Zo klaagde de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld ratingbureau S&P aan om wille van misleidende ratings die gegeven werden tijdens de financiële crisis. Moody’s, die even grote fouten maakte maar waarin Buffett een aandeel heeft, bleef buiten schot.

Ook is er veel kritiek op het feit dat Buffett er alles aan doet om strengere regulering voor zijn spoorwegmaatschappij te verhinderen.

Met alle gevolgen van dien: bij Burlington Northern gebeurt het ene ongeval na het andere.

Helaas voor Buffett heeft de oliemarkt het laatste woord. Door de goedkope olie is de schalie-oliesector in de VS ingestort. Duizenden wagons die vroeger olie vervoerden staan nu stil.

In vergelijking met januari vorig jaar wordt er in de VS nu 20% minder olie vervoerd via de spoorwegen.

Een serieuze streep door de rekening voor Buffett. Want dit betekent dat hij zijn treinen voor veel minder geld kan verhuren.

Maar het is onwaarschijnlijk dat deze vergissing hem duur te staan zal komen. Daar zullen zijn vriendjes in Washington wel voor zorgen.

Bronnen: ZH, WSJ

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.