Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Barsten in speculatietaks worden zichtbaar.

Het was reeds duidelijk van bij de invoering dat de speculatietaks eerder dienst deed als een trofee van links dan als een doordachte maatregel om speculatie tegen te gaan. De vele vragen en onduidelijkheden wezen eveneens op de ondoordachte invoering van deze maatregel. Er zijn hier dan ook al veel kritische artikels over verschenen. Met de recent aangekondigde kapitaalverhogingen van onder andere Nyrstar en Fagron komen nu nog extra praktische problemen aan de oppervlakte.

Andere problemen waren al langer bekend. Bijvoorbeeld het probleem dat de banken vele zaken manueel moesten berekenen, de onduidelijkheid bij meerdere aankopen van hetzelfde financieel product bij de berekening van de 6 maanden, welke derivaten nu onder de nieuwe regel vielen en het feit dat de de liquiditeit van kleinere aandelen, voornamelijk gestuwd door particuliere beleggers, sterk zou dalen. Dit omdat de speculatietaks niet van toepassing is op institutionele beleggers, een oneerlijkheid die ook al meermaals aandacht kreeg. Recentelijk gaf de topman van Euronext Brussel Vincent van Dessel al aan dat de liquiditeit van de kleinere waarden er inderdaad fors is op achteruitgegaan. Ook waarschuwde hij niet te zullen aarzelen de optiemarkt te verhuizen naar Amsterdam indien dat nodig is om deze te redden.

Als Fagron en Nyrstar aankondigden een kapitaalverhoging door te voeren rees dan ook onmiddellijk de vraag of hierop de speculatietaks van toepassing zou zijn. Binckbank ging uit van wel en zei deze ook te zullen toepassen op hun platform. Het is al langer geweten dat zij een koele minnaar zijn van de speculatietaks want ook zij hebben reeds gezegd te overwegen hun Belgische activiteiten stop te zetten en te opperen vanuit Nederland. Vandaag kwamen ze ook met het nieuws dat hun aantal transacties met 10% meer was gedaald dan in andere landen en ze slechts een schamele €50.000 aan speculatietaks hebben geïnd.

Om snel duidelijkheid te scheppen was het kabinet van Minister van Overtveld er ook als de kippen bij om te zeggen dat ook in het geval van kapitaalverhogingen de speculatietaks van toepassing is. Dit zowel op de nieuwe aandelen die werden verkregen door uitoefening van de voorkeursrechten als op de voorkeursrechten zelf die binnen de 6 maanden met winst worden verkocht. Dit maakt het, zeker voor Nyrstar beleggers die al meermaals met vers geld over de brug moesten komen, er niet makkelijker op om een keuze te maken om al dan niet in te tekenen.

België is ook uniek doordat het als enige land niet toelaat verliezen in te brengen. Maar absurde maatregels invoeren is onze overheid niet vreemd want in het verleden bleken ook aandelensplitsingen (Google) een “dividend” te zijn volgens onze overheid en waren de beleggers dan ook roerende voorheffing verschuldigd. Indien je beslist om nog snel te verkopen heb je echter toch nog de beurstaks aan je been. Over deze laatste gesproken, hiervan werd verwacht dat de opbrengst door de invoering van de speculatietaks sterk zou kunnen dalen. Recent werd bekendgemaakt dat de beurstaks in januari inderdaad 32% minder heeft opgebracht dan in januari vorig jaar en dit ondanks de turbulentie op de beurs die gepaard gaat met hoge handelsvolumes en dus veel transacties. De massale overschakeling van aandelen op CFD’s die niet beursgenoteerd zijn en dus niet onderworpen zijn aan de speculatietaks zit hier wellicht voor iets tussen.

De federale overheid met CD&V op kop zal weliswaar geen gezichtverlies willen leiden en daarom geloof ik niet dat de speculatietaks op korte termijn zal worden afgevoerd maar op lange termijn zal deze wellicht stilletjes uit beeld verdwijnen gezien het voor de begroting zelfs op een verliespost blijkt uit te draaien. Zo zie je maar weer dat zelfs een koppige overheid door de marktwerking wordt bestraft en hopelijk op lange termijn beteugeld. Om met een passende spreuk af te sluiten zeg ik tegen Michel I, bezint eer ge begint, de kleine belegger zal u dankbaar zijn.

Bron: de tijd

Foto: speculatietaks

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.