Kansen op Brexit nemen toe: Bank of England bouwt oorlogskas in sneltempo uit

Nu het Britse referendum over een mogelijke Brexit dichterbij komt stijgt ook wereldwijd de spanning op de beurzen. Specifiek op de forexmarkten is er bijzondere belangstelling wat de Britse Pond zal doen, zowel bij een Brexit als bij een blijven in de Europese Unie.

Door de stijgende kans op een Brexit, een scenario welke jaren geleden nog ondenkbaar was begint de druk op de Britse Pond snel toe te nemen. De schattingen hierbij gaan uit van een daling tot zelfs 20% bij een Brexit wat het land direct met enkele zware problemen zou opzadelen. In een bevraging vorige week koos een meerderheid van de deelnemers zelfs voor een Brexit waarbij de definitieve beslissing vermoedelijk zal afhangen van het nog onzekere middenveld.

Een Brexit zou een situatie geven welke op wereldvlak nog niet eerder voorkwam, zeker niet op een dergelijke schaal. Als deze er daadwerkelijk er komt is nog geen zekerheid, maar wat wel een zekerheid is, is de daling van de Pond waarop speculanten nu volop inzetten. Sinds midden 2015 is de Britse Pond reeds dalende ten opzichte van de dollar waarbij dit sinds begin 2016 nog versnelt. Dit duidt ook aan dat ongeacht wat de uitkomst van het referendum zal zijn, de Britse economie niet kan aan ontsnappen aan eventuele economische schade.

De volatiliteit van de Pond is behoorlijk krachtig op dit moment waarbij het duidelijk is dat er een grote stressfactor aanwezig is. Een positieve kant van de daling is de economische stimulans die dit brengt voor de Britse export. Met een begrotingstekort en negatieve handelsbalans is het Verenigd Koninkrijk echter allesbehalve op goede weg. De huidige situatie is dan ook enorm risicovol wetende dat een daling van slechts enkele procenten zelfs al een grote impact heeft op de economie, laat staan een muntdevaluatie van 20%.

Onafhankelijkheid

Als het worst-case scenario toch plots een realiteit zou worden komt direct een volgend probleem naar boven, met name Schotland. De Schotten zijn pro-Europees waardoor een afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk plots toch zou kunnen doorgaan, ondanks het voorbije referendum. Indien dit zou gebeuren  komt per direct de kwestie Catalonië op het Europese bord waardoor de kans op een afbrokkeling van de Europese Unie plots een grote stap dichterbij komt.

Deze week lekte ook het onheilspellende nieuws uit dat er geheim topoverleg heeft plaatsgevonden tussen enkele “kern”-leden van Europa, met name België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland. Eén van de vermoedelijke gespreksonderwerpen was een Europa met twee snelheden waarbij er een verdere integratie zou mogelijk zijn voor enkele kernleden. Dit loopt opvallend gelijklopend met een zogenaamd mini-Schengen welke voorgesteld werd als de vluchtelingencrisis in het voorjaar van 2016 volledig uit de hand zou lopen.

Tevens zou een uiteenvallen van de Europese Unie er voor zorgen dat de gemeenschappelijke munt, de Euro zou ophouden te bestaan. Een alternatief zou dan kunnen zijn om een diepgaande financiële en politieke integratie door te voeren met enkele kernlanden en op deze manier toch een munt-en politieke unie te bewaren. Bij dit laatste valt dit wel niet samen met een eventuele Neuro door de aanwezigheid van landen als Italië en Frankrijk.

De kans dat Schengen daarentegen wel op zijn laatste benen loopt is enorme groot. De lente komt eraan en er is nog geen enkele verbetering gekomen bij het controleren van de buitengrenzen of het controleren van de vluchtelingenstroom. Voor sommige landen is er echter enkel een probleem aan slechts één buitengrens waardoor een mini-Schengen wel degelijk kan doorgevoerd worden met de andere aangrenzende landen.

Oorlogskas

Een opvallend feit welke ook deze week bekend geraakte is het aangroeien van de buitenlande valuta reserves door de Bank of England. Deze reserves stegen de afgelopen 12 maanden met niet minder dan 34% tot 98,2 miljard dollar. Op deze manier hoopt de Bank of England zich te kunnen indekken tegen een eventuele chaos bij een mogelijke Brexit. Dit is één van de tekenen dat deze kans wel degelijk behoorlijk groot is, te zien aan de inspanning die men reeds leverde om zich in te dekken.

Door het tekort op de lopende rekening is het Verenigd Koninkrijk echter kwetsbaar bij een Brexit. Het zal bij een onafhankelijkheid alles moeten heronderhandelen welke in de huidige economische context niet vanzelfsprekend is. Op de financiële markten is de laatste maanden een tendens te zien waarbij instellingen zich proberen in te dekken tegen een daling van de Pond.

Ironisch genoeg kan dit alles leiden tot zowel een integratie als een desintegratie van de Europese Unie. De kans dat enkele kernleden elkaar niet lossen en dieper gaan samenwerken is zeker aanwezig waarbij daarrond een periferie kan ontstaan van landen welke losse banden hebben met deze kern. Het Verenigd Koninkrijk daarentegen riskeert het meeste te verliezen indien het zich buiten de Europese Unie plaatst. Er zouden weliswaar hervormingen kunnen doorgevoerd worden op maat welke de Britten wensen maar de handel met de Europese Unie is en blijft uiterst belangrijk. Indien het deze niet meer kan controleren dreigt men dan ook met een grote financiële kater achter te blijven bij een eventuele onafhankelijkheid.

Soms is het nog steeds beter half op het beleid te kunnen wegen dan helemaal geen inspraak meer te hebben. Net dit laatste dreigt premier Cameron nu te bereiken na zijn verkiezingsbelofte van enige tijd geleden.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com