Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Slechts nieuws voor Draghi: Europees consumentenvertrouwen geeft geen krimp

Ondanks de onafgebroken renteverlagingen van de ECB blijft het Europees consumentenvertrouwen stabiel, maar laag.

Eurostat publiceerde zonet de savings rate en investment rate van de Europese huishoudens in het derde en vierde kwartaal van 2015.

De saving rate, het aandeel van het inkomen dat niet wordt uitgegeven, stijgt van 12.5% in Q3 naar 12.7% in Q4.

Daarmee blijft het consumentenvertrouwen nagenoeg ongewijzigd sinds eind 2010.

Terwijl de renteverlaging er net voor zou moeten zorgen dat mensen hun geld sneller en in grotere hoeveelheden zouden uitgeven.

Maar opdat geld zou rollen, moeten er natuurlijk interessante investeringen op de markt zijn, quod non.

De investment rate, het aandeel van het inkomen dat wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld aandelenportfolio’s, huizen of renovaties, steeg van 8.3 naar 8.4%.

Ondanks de boekhoudkundige stijging kunnen we er niet onderuit dat de saving rate sterker stijgt dan de investment rate en mensen nog steeds aanzienlijk meer geld opzij zetten dan effectief investeren.

Met andere woorden: Draghi is gebuisd over de gehele lijn. Ondanks zijn bijzondere activistische rentepolitiek blijft de investment rate nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van begin 2013, en dat is historisch laag.

Gerrit Zalm (ABN Amro) wees er vorige week al op dat het lagerente-beleid van de ECB er vooral toe leidt dat pensioenfondsen hun opeisbare uitkeringen moeten verlagen om het hoofd boven water te houden. Dit is dan weer een signaal voor consumenten om de uitgaven terug te schroeven.

Kortom: lage rente is een self-fulfilling prophecy. Slabakkend consumentenvertrouwen leidt tot een lagere rente, die men verlaagt opdat het consumentenvertrouwen zou aantrekken.

Het opkoopprogramma van 60 tot 80 miljard euro per maand bereikt dus niet het gewenste resultaat. Ons geld ontwaardt en de keynesiaanse belofte dat dit onze economie zou stimuleren blijft uit.

Kortom: Europa is financieel-monetair ziek en blijft experimenteren met achterhaalde recepten.

Als we Draghi niet kunnen verdrijven en de waarde van de euro kunnen stabiliseren, rest er ons weinig anders dan massaal goud in te slaan. En een wapen bij de hand te houden. We’re in for a bumpy ride.

Bron: Eurostat

Foto: Ondrej Kloucek

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.