Gaat Deense negatieve rente nog dieper dan -0,75% binnenkort?

De wereldrecordhouder op het gebied van negatieve rentes is momenteel Denemarken waar men ten allen tijde probeert om de Deense Kroon binnen aanvaardbare grenzen ten opzichte van de euro te houden.

Economen gaan er tot heden van uit dat de eerste positieve rente in Denemarken op zijn vroegst tegen het jaar 2019 zal voorkomen. Door de kans op een Brexit kan dit scenario echter plots wijzigen waarbij een daadwerkelijke exit ervoor kan zorgen dat de Denen de eerste proefkonijnen zouden worden met een nog diepere rente dan men tot nu toe hanteert. Dit alles is zeker niet uit te sluiten nu het ja en neen kamp dicht bij elkaar liggen en de toekomst van het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding deze van de Europese Unie) allesbehalve voorspelbaar is.

Zowel Nordea, de grootste bank in Scandinavië, als Handelsbanken, gaan ervan uit dat een daadwerkelijke Brexit ervoor zal zorgen dat de rente in Denemarken nog verder zal dalen. Een recorddiepte van minder dan -0,75% behoort zeker tot de kanshebbers voor de Deense Kroon. Dit is noodzakelijk om de munt enigszins te stabiliseren doordat er een enorme vraag bestaat naar veilige munten met AAA-rating.

Bij een Brexit of een escalerende situatie in de Eurozone zal de centrale bank in Kopenhagen in eerste instantie overgaan tot de klassieke interventies op de internationale markten. Dit voornamelijk om de handel met de Eurozone niet in gevaar te brengen. Dit is echter niet oneindig houdbaar waardoor een volgende stap erin bestaat om de rente nog verder te verlagen om de vraag af te remmen.

Dit alles zal voornamelijk gebaseerd zijn op het verloop van de economie binnen de Eurozone na een Brexit en het gevolgde monetaire beleid door de ECB. Een te verwachten scenario is een sterke vraag naar veilige munten zoals de Deense Kroon of de Zwitserse Frank.

Iets meer dan een half jaar geleden speculeerden investeerders en speculanten erop dat Denemarken het voorbeeld van Zwitserland zou volgen en de band met de Euro zou doorknippen. In het Zwitserse geval zorgde dit voor een spectaculaire appreciatie van de Zwitserse Frank. In het Deense geval werd dit echter niet gedaan en werd er gekozen voor een renteverlaging.

De vraag naar de Deense Kroon is reeds sinds begin 2016 stijgende en vertoont reeds gelijkenissen met het crisismoment het afgelopen jaar. Dit terwijl de druk nog fel kan toenemen de komende tijd. De financiële sector in Denemarken verwacht dan ook dat de overheid voor een gelijkaardig scenario zal gaan als de vorige maal waarbij er geen echte grens meer is tot het verlagen van de rentetarieven.

Voor de modale Deen is dit goed nieuws bij het afsluiten van onder andere leningen. Dit zorgt echter voor het gevaar van een vastgoedbubbel wat op zijn beurt kan zorgen voor een economische schok bij het barsten ervan. En zo is de cirkel opnieuw rond en herhaalt de geschiedenis zich voor de zoveelste maal…

Bronnen:

http://www.bloomberg.com