Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

AAA-obligaties bijna uitgestorven!

De negatieve rente op obligaties van stabiele landen en multinationals is niet het enige probleem met vastrentend papier. De veiligste categorie van obligaties is bijna uitgestorven.

Obligaties met een AAA-rating, de hoogst mogelijke rating bij Fitch, S&P en Moody’s, bestaat bijna niet meer. Steeds minder landen en bedrijven kunnen zulke rating vasthouden.

Vorige maand nog verloor ExxonMobil haar AAA-rating… na 67 jaar! De obligaties van het bedrijf werden in 1949 bestempeld als de veiligste die er waren.

Andere grote blue chips die recent deze rating verloren zijn General Electric in 2009 en Merck in 2004.

Nu ExxonMobil de beste rating kwijt is blijven er nog maar twee Amerikaanse bedrijven over met een AAA-label: Microsoft en Johnson & Johnson.

Dat is een enorm verschil met begin jaren ’90, toen konden nog 98 bedrijven op de beste obligatierating rekenen!

In 2000 was dat getal reeds gedaald tot 15. Beleggen in obligaties wordt dus steeds riskanter en het rendeert ook steeds minder.

Geen wonder dat beleggers alternatieven zoeken. Goud en dividendaandelen bijvoorbeeld worden op deze manier alsmaar aantrekkelijker voor investeerders.

Bij de landen zien we dezelfde trend. In gans de wereld zijn er nog maar 10 landen die de 3 grote ratingbureaus kunnen verleiden om hen de hoogst mogelijke rating te geven.

Helaas zoeken niet alle beleggers hun toevlucht tot bijvoorbeeld goud. Velen aanvaarden het verhoogde risico of investeren zelfs in rommelobligaties om hun rendementen te verhogen.

Dan heb je ook nog bepaalde pensioenfondsen die volgens hun statuten enkel in AAA-obligaties mogen beleggen. Wat zullen de gevolgen zijn voor deze fondsen naarmate de rente op deze obligaties door de schaarste steeds verder onder nul gaat?

Het ziet er niet naar uit dat deze trend snel zal keren. De voornaamste reden waarom landen en bedrijven hun ratings verliezen is doordat ze steeds meer schulden aangaan.

De rente staat historisch laag en de verleiding om schulden aan te gaan is groter dan de zorg om een AAA-rating te verliezen.

Enkel de Amerikaanse bedrijven gaven sinds 2008 obligaties uit ter waarde van $4 BILJOEN!

Nog maar eens wordt aangetoond wat een destructief effect de nulrentepolitiek van de centrale banken op de economie heeft.

De obligatiezeepbel heeft gigantische proporties aangenomen, de risico’s waren nog nooit zo hoog en de afloop belooft spectaculair te worden!

Bronnen: FT, NYT, Wikipedia
Foto: Hanacan

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.