Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

ARCO: Europees Hof stelt dat belastingbetaler niet moet opdraaien

Het ARCO-verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie kwam afgelopen week met een advies dat aan duidelijk niet te wensen overlaat.

De 800.000 coöperanten van ARCO hebben juridisch geen recht op een depositogarantie van de Belgische overheid, aldus het Hof.

Het gaat hier louter om een advies, (nog) niet om een bindende uitspraak. Desalniettemin zadelt het advies vanuit de EU de CD&V op met een probleem. De christendemocraten hebben altijd gezegd dat de ARCO-coöperanten vergoed moeten worden, voor hun geleden verliezen.

Gaat CD&V, met Marianne Thyssen als christendemocratisch Eurocommissaris, ingaan tegen de Europese Unie? We zijn benieuwd.

De uitspraak van het Hof is in feite weinig verrassend. De mensen die instapten in ARCO wisten heel duidelijk dat het ging om aandelen en niét om een spaarrekening. Het stond immers letterlijk vermeld overal bij de papieren die ondertekend moesten worden.

Het is dus logisch dat de ARCO-aandeelhouders – die nog te vaak in de media en door ACW en CD&V ‘spaarders’ genoemd worden – hun geld niet terug horen te krijgen. Wie aandelen koopt weet immers dat hij verliezen kan lijden.

N-VA en OpenVld hebben altijd gezegd dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor het ARCO-debacle, dat nog stamt uit de bankencrisis. Vooral N-VA vindt dat het ACW zelf maar geld moet zien op te hoesten, om uit te keren ter compensatie aan haar zogenaamde ‘spaarders’.

CD&V liet via Servais Verherstraeten en Kris Peeters weten dat er een ‘overlegde oplossing’ moet komen. De partij verwijst naar het regeerakkoord, waar OpenVld en N-VA mee instemden en waarin staat dat er inderdaad gezocht moet worden naar een ‘oplossing’.

Vraag blijft: Ligt de ‘oplossing’ bij de belastingbetaler? Moeten de anderen opdraaien voor het mislukte casinokapitalisme van de christelijke zuil?

Het eindarrest rond ARCO zal er pas komen in 2018. Het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof van België zullen in de komende jaren komen met bindende arresten.

Het recente advies is echter een duidelijke indicatie dat ACW (nu: Beweging.net) en CD&V bakzeil gaan halen. De advocaat-generaal bij de EU stelt de erfgenamen van ARCO immers twee keer in het ongelijk:

1. De uitbreiding van waarborgen voor spaardeposito’s naar coöperatieve deelbewijzen, zoals bij ARCO, strookt niet met de Europese regels.

2. De Europese Commissie oordeelt dat de waarborgregeling voor ARCO dus niks minder is dan illegale staatssteun.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.