Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Hoofdeconoom KBC over ECB en vastgoedmarkt

Edwin De Boeck vertrok dit voorjaar als hoofdeconoom bij KBC-bank, om zich te gaan vestigen als baas van de studiedienst bij N-VA.

De opvolger van De Boeck staat ondertussen klaar. Jan Van Hove, hoofddocent aan de KU Leuven, wordt de nieuwe chief economist.

Waar De Boeck een duidelijk vlaamsgezind profiel met zich meedroeg, stelt Van Hove zich vooral op als internationalist, en duidelijk pro-Europese Unie.

Zo waarschuwt hij, in een interview met De Tijd voor – wat hij dan noemt – ‘economisch nationalisme’, en stelt hij dat Vlaanderen en Wallonië veel meer gemeen hebben met elkaar, dan dat zij van elkaar verschillen.

Over de ECB blijft Van Hove op de vlakte. Wanneer gevraagd wordt wat zijn mening is over het monetaire beleid van de Centrale Bank, maakt de man er zich van af door te stellen dat we ‘in de eerste plaats moeten wachten op de effecten op langere termijn’.

Vreemde opmerking van iemand die professor in de economie is. Het monetarisme, waarbij rentes worden verlaagd, is er juist gekomen om op korte termijn te kunnen ingrijpen in de economie.

Dus, als die effecten op korte termijn al weinig voorstellen, dan heeft het weinig zin om nog te hopen op positieve effecten op langere termijn. In tegendeel: de neveneffecten op lange termijn zijn juist negatief in plaats van positief.

Volgens Van Hove kan de ECB nog een tandje bijsteken en heeft Mario Draghi nog munitie genoeg. “De depositorente kan verder verlaagd worden”, zo valt te lezen.

Ook wil de KBC-econoom dat er minder strikte begrotingsregels in de EU komen. Daarmee komt hij in het steeds langer wordende rijtje van economisten die nog meer schulden willen maken.

Jan Van Hove buigt zich ook over de binnenlandse politiek. Volgens hem is er ruimte om extra belastingen in te voeren op vastgoed. Huurinkomsten worden nog te weinig belast in België. “Daar is zeker ruimte voor een verhoging.”

CD&V pleitte vorig jaar al voor een hogere belasting op huurinkomsten, als onderdeel van de taxshift. Of hoe de KBC toch weer stilaan de bank van de Boerenbond wordt, en dus huisbank voor de christendemocraten…

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.