Dedecker had gelijk: lagere belastingen verhogen de inkomsten

Hoe lager de belastingen, hoe correcter mensen hun belastingen aangeven. Het lijkt logisch, maar voor politici die niet gewoon zijn hun gezond verstand te gebruiken is het niet zo makkelijk te begrijpen.

Toch nam de Vlaamse regering voor één keer eens de juiste beslissing: ze verlaagde de schenkingsrechten.

Waar voordien het hoogste tarief een hallucinante 80% was, is dit sinds 1 januari 2015 teruggebracht tot 40%.

Het resultaat? Er werden in het eerste kwartaal dit jaar 2,5 keer meer schenkingen geregistreerd.

De inkomsten voor de schatkist stegen van €100 miljoen naar €175 miljoen per jaar… een stijging met 75%!

Vooral schenkingen tussen verre familieleden en niet-verwanten namen toe. De tarieven op deze schenkingen blijven de hoogste, maar zijn wel fameus ingekort.

Iets zegt me dat Jean-Marie Dedecker dit nieuws met een glimlacht heeft gelezen. Al jaren pleit hij voor een vlaktaks en al jaren wordt hij ermee uitgelachen.

Volgens ‘econoom’ Paul Degrauwe zou het niet werken, volgens de socialisten zou het vooral de rijken bevoordelen.

Dat mag natuurlijk niet… als iets de rijken bevoordeelt, dan doen we het niet. Ook al doet het de inkomsten van de overheid stijgen!

Als men slim was schafte men ook die belachelijke belastingschijven af. Een belasting van 50% op inkomen heeft allerlei perverse effecten.

Ten eerste doe je er alles aan om niet in die hogere belastingschijven terecht te komen. Zwartwerk, fiscale trucs, managementvennootschappen, buitenlandse rekeningen… hoe hoger de belastingen, hoe creatiever je wordt.

En erger: hoe harder je werkt, hoe meer je gestraft wordt. Waarom zou je je uitsloven om een beetje meer te verdienen als je de helft van dat extra geld moet afgeven aan de gulzige overheid?

De ervaring met de schenkingsrechten toont nog een ander interessant feit aan: het niveau tot waar de belastingen verlaagd kunnen worden zonder dat de overheid inkomsten verliest ligt veel lager dan men denkt.

Als de inkomsten van de overheid uit schenkingsrechten stegen, dan betekent dit eigenlijk dat de belasting nog veel lager kon gezet worden!

Een vlaktaks van 25% zoals Dedecker die voorstelt komt zo binnen handbereik. De positieve effecten zouden talrijk zijn:

  • Werknemers en ondernemers worden productiever omdat werken terug loont.
  • Productiviteitswinst door minder bureaucratie.
  • Het BBP stijgt als gevolg.
  • Belastinginkomsten stijgen als gevolg van een eerlijkere aangifte en hoger BBP.
  • Lagere overheidsschuld t.O.v. BBP
  • Hogere consumptie omdat mensen meer koopkracht hebben, leidt weer tot een hoger BBP.

Je komst als het waren in een positieve vicieuze cirkel terecht!

Laat ons hopen dat de positieve ervaring met de schenkingsrechten het vlaktaksvoorstel terug op de agenda kan zetten!

Bron: DS
Foto: Publiek domein