City of Londen ziet “worst case”-scenario realiteit worden

De Europese Unie zal de regels omtrent de toegang tot de enorme eenheidsmarkt niet versoepelen voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Dit laat Michal Fuchs in name van Kanselier Merkel weten.

De toegang tot de Europese eenheidsmarkt is van levensbelang voor de City of London. Indien dit niet lukt is dit een “worst case”-scenario voor het Verenigd Koninkrijk die dan met zekerheid kan zeggen dat er tienduizenden hoogbetaalde jobs zullen verdwijnen.

Banken in de Europese Unie hebben door het Europese lidmaatschap toegang tot de gehele Europese zone waardoor ze de beste en het meest interessante fiscale land kunnen uitkiezen. In vele gevallen was dit tot op heden het Verenigd Koninkrijk wat echter door de Brexit een zeer onzeker gegeven geworden is.

De Europese eenheidsmarkt heeft een waarde van ongeveer 17 biljoen Euro wat enorme kansen geeft aan alle Europese bedrijven. Voor buurlanden welke dit voordeel niet kunnen genieten gelden naast de importtarieven dan ook deze beperkingen. Het ontbreken hiervan is dodelijk voor de City of London door de harde concurrentie van onder meer Frankfurt. Frankfurt lijkt dan ook de grote winnaar te worden indien dit scenario realiteit zou worden.

Vele Europese landen hanteren het principe dat men niet enkel de voordelen kan genieten zonder enige nadelen erbij te nemen. Waar het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit talrijke voordelen genoot ten opzichte van andere leden lijkt het met dit referendum een stap te ver gegaan te zijn. In plaats van meer lijkt het nu een pak minder te verkrijgen waarbij een stap terug ook niet meer mogelijk lijkt. Indien het land een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap zou indienen op termijn zou het behandeld worden als een “normaal” lid met alle vereisten hierbij wat eveneens nadeliger zou zijn dan de vroegere positie.

Net het vermijden van een isolement is hetgeen de Britse regering ten allen koste wil vermijden. Tezelfdertijd is Merkel op rondreis door alle overige EU-staten waarbij de Britse kwestie aan bod zal komen.

Officieel heet het dat er het volste respect heerst voor de Britse beslissing omtrent de Brexit en dat men volop werkt aan een oplossing. Achter de schermen heerst er voornamelijk frustratie omtrent het uitblijven van de daadwerkelijke activatie om de exit-procedure op te starten.

De Britse overheid probeert de gehele kwestie te positief voor te stellen aan de Britse bevolking waardoor de publieke opinie een volledig verkeerd beeld verkrijgt. De financiële sector kan zeer snel zijn kantoren verplaatsen naar het buitenland doordat vele bedrijven reeds kantoren hebben in Frankfurt of Parijs. Dit terwijl de Britse overheid aan de bevolking laat weten dat dit slechts op sporadische wijze zal gebeuren.

Wat de uitslag ook zal zijn, het zal ongetwijfeld bijna een decennia tijd vergen om alles juridisch geregeld te krijgen, nieuwe handelsakkoorden af te sluiten en het verleden op een correcte manier te beëindigen. Het kostenplaatje van dit alles is dan ook zeer moeilijk in te schatten al lijkt de Bank of Engeland dit toch  te beseffen. Het probeert de economie alvast te stimuleren om de schade toch enigszins te beperken welke de politieke wereld in zeer korte tijd heeft aangericht.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com