Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Bewogen politieke dag, meerwaardebelasting blijft heikel punt

Er werd vandaag weer hevig gediscussieerd tussen de federale regeringspartijen. Fiscale maatregelen, hervormingen, en besparingen worden onder het licht gehouden tijdens de begrotingsgesprekken. De meerwaardebelasting blijkt een groot discussiepunt.

Het is de partij CD&V die de meerwaardebelasting graag in het leven zou roepen. Deze zou dan in de plaats komen van de speculatietaks. Allerlei geruchten deden vandaag de ronde. De partij paste ook haar voorstel aan nadat bleek dat coalitiepartners het helemaal niet zagen zitten.

Het zou uiteindelijk gaan om een voorstel voor een belasting op meerwaarden, geboekt via beleggingen in aandelen en afgeleide producten via de beurs. Zelfstandigen die hun bedrijf verkopen vallen hier niet meer onder. Vooral Open VLD was hier immers niet akkoord aangezien dit het ondernemerschap zwaar zou fnuiken.

Verder zou men tot 50 000 euro vrijgesteld worden, gespreid over 10 jaar. Daarmee wil CD&V naar eigen zeggen de 10% rijkste Belgen treffen en niet de kleinere beleggers.

Minwaarden kunnen afgetrokken worden. Hoe dat juist in zijn werk zou gaan is nog niet duidelijk.

De meerwaardebelasting zou 30% bedragen en volgens de laatste berichten zou dit verminderen voor elk jaar dat het effect wordt aangehouden. Wie pas na 15 jaar verkoopt betaalt daarbij nog 7,5% taks op de winst.

KMO’s en startende ondernemingen zouden ook een vrijstelling kunnen verkrijgen.

Tot hier de zaken die naar buiten kwamen. Aangezien de partijen er nog helemaal niet uit zijn en er regelmatig nieuwe/andere berichten komen zal de definitieve beslissing er wel nog wat anders gaan uitzien.

bron:

De Tijd

foto:

CD&V

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.