Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Open VLD doet tegenvoorstel

Na de voorstellen van CD&V zet Open VLD de tegenaanval in met totaal andere plannen. De Vlaamse liberalen willen ondernemers en investeerders fiscaal steunen als zij hun spaargeld aanspreken om de economie te stimuleren.

Open VLD is niet opgezet met de voorstellen die CD&V doet in het kader van de begrotingsgesprekken van de federale regering.

De christen-democraten hebben de meer linkse rol op zich genomen binnen die centrum-rechtse coalitie. In deze optiek pleiten zij voor een meerwaardebelasting op aandelen en afgeleide producten alsook een verhoging van de roerende voorheffing.

Deze taks zou 30% van de gemaakte winst afromen. In haar voorstellen voorziet CD&V vrijstellingen voor kleine ondernemingen, een vrijstelling voor iedereen tot 50.000 euro verspreid over 10 jaar, een afname van die 30% voor elk jaar dat de effecten worden aangehouden, … De roerende voorheffing op bijvoorbeeld dividenden bedraagt nu nog 27%. Dat zou 30% worden als het van CD&V afhing.

De liberale partij van Vlaanderen ging in het verzet door zelf een voorstel in te dienen omtrent beleggen. Zij zouden graag fiscale gunstmaatregelen in het leven roepen om investeringen in KMO’s en start-ups aan te moedigen. Er staat volgens hen veel te veel geld op de spaarrekeningen van de Belgen, geld dat kan gebruikt worden om de economie een extra stimulans te geven.

Open VLD geeft het voorbeeld van de wet-Cooreman-DeClercq. Hierbij werd in de jaren 80 voorzien in een aftrek van de belastingen tot 1000 euro voor investeringen in Belgische aandelen. De aandelen (of fondsen) moesten wel vijf jaar worden aangehouden.

Alexander De Croo van Open VLD wil over een meerwaardebelasting praten als de andere regeringspartijen hun voorstellen eveneens in overweging nemen. De meerwaardebelasting die nu door de christen-democraten naar voor wordt geschoven is geen optie voor De Croo.

Mensen die investeren en ondernemen het leven moeilijk maken, dat is het omgekeerde van waar ik voor sta.

Momenteel bestaat er al een zogeheten ‘tax shelter’ waarbij investeringen in start-ups kunnen ingegeven worden in de belastingen.

bronnen: De Tijd, Trends, MoneyTalk

foto: Belga

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.