België krijgt nog 3 dagen voor akkoord CETA

Het handelsverdrag tussen Europa en Canada staat op de helling, het zogenaamde CETA-akkoord wordt door een gewest van een Europese lidstaat tegengehouden, namelijk Wallonië. Commissaris voor Handel Cecilia Malmström geeft ons land nog 3 dagen tijd om de blokkade te ontwrichten.

Het kan zo iets moois worden, een handelsovereenkomst tussen Europa en Canada. De Comprehensive Economic and Trade Agreement, kortweg CETA, staat voor een liberalisering van de handel in goederen en diensten tussen ons en de Canadezen.

Simpelweg betekent dit dat er geen douanerechten meer zullen betaald moeten worden als beide partners handel drijven met elkaar. Verder worden zowel de Europese als de Canadese markten opgesteld voor overheidsopdrachten.

Too good to be true, want alle EU-lidstaten moeten unaniem akkoord gaan met deze deal en natuurlijk, wie anders dan België moet weer maar eens moeilijk doen.

Meer bepaald is het Wallonië dat niet akkoord gaat met het ondertekenen van het verdrag omdat het nefast zou zijn voor de landbouwsector. Normaal gezien zou het verdrag vandaag getekend worden maar daar stak de Waalse regering een stokje voor.

Het is voor Wallonië belangrijk dat de mensenrechten in stand worden gehouden en dat Europese landbouwers voldoende bescherming zullen krijgen voor oneerlijke Canadese prijzen die de Europese landbouwsector pijn kunnen doen.

De Europese commissaris Cecilia Malmström geeft ons land nog tot en met vrijdag om een akkoord te bereiken in dit dossier. Het geeft alleszins een bizar signaal naar de buitenwereld toe en komt het imago van België niet ten goede.

Onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft al laten weten dat de Federale regering achter het akkoord staat en dat het de komende dagen alles in het werk zal stellen om Wallonië over de streep te trekken.

Zijn buitenlandse collega’s hebben allerminst begrip voor de impasse, ze stellen zich de vraag of Europa nog geloofwaardig overkomt en kan fungeren als goede handelspartner als er zelfs al niet met Canada overeen gekomen kan worden voor een handelsverdrag.

Nu vrijdag zal de knoop moeten worden doorgehakt en staat er een enorm grote deal met Canada op het spel, alle ogen zijn dus gericht op het kleine Wallonië.

Bronnen: Deredactie, BBC

Foto: Pixabay