Sterke dollar kan voor destabilisatie zorgen

De Amerikaanse dollar is de afgelopen dagen sterk in waarde gestegen en voorlopig zijn er geen signalen dat deze opwaartse trend halt zal houden, in tegendeel. Er zijn zelfs berichten verschenen waarin wordt beweerd dat de Federal Reserve de rente zal verhogen in december omdat de Amerikaanse economie en de inflatie op de goede weg zijn.

Wie de valutakoersen een beetje opvolgt, merkt op dat de verhouding tussen de dollar en de euro richting pariteit evolueert en dat de dollar sinds lange tijd enorm snel in waarde is aan het stijgen. De dollarindex is momenteel bezig aan een opmars naar het hoogste niveau in twaalf maanden.

De reden hiervoor is nogal voor de hand liggend, namelijk de Amerikaanse economie die het bijzonder goed doet, vooral met de grote investeringsplannen van de president-elect in het achterhoofd en de werkgelegenheidsgraad die op een ontzettend hoog niveau staat.

Verder is er ook de Amerikaanse inflatie die steeds dichter naar het inflatiedoel kruipt, hierdoor is de Federal Reserve meer geneigd om de rente te verhogen.

Dat zorgt ervoor dat de dollar nog meer in waarde stijgt omdat een hogere rente meer geld opbrengt voor obligaties en spaarrekeningen waardoor investeerders zich zullen storten op deze beleggingscategorie.

Waarschuwing

Maar volgens een rapport van de Bank of International Settlements (BIS) kan een duurdere dollar voor destabilisatie zorgen in het wereldwijde financiële systeem.

Het kan ervoor zorgen dat er druk wordt gezet op kredietverleningen en dat beleggers minder geneigd zullen zijn om geleend geld te investeren in bedrijven en de financiële markten.

Een goedkope dollar maakt het voor niet-Amerikaanse bedrijven interessant om te handelen met de Verenigde Staten van Amerika vermits de import van Amerikaanse goederen goedkoper is.

Wanneer de dollar te duur wordt, zullen bedrijven minder geneigd zijn om naar deze munteenheid te grijpen en kan de financiële stabiliteit verstoord geraken.

In de rest van de wereld staat er gezamenlijk een ontleend bedrag open van ongeveer 9 biljoen dollar, de dollar is namelijk de meest populaire munteenheid waarmee landen handel drijven.

Voor bedrijven die zich buiten het dollargebied begeven, kan het problematisch worden om de geleende dollars terug te betalen vermits ze meer van hun eigen lokale munt nodig hebben om hetzelfde geleende bedrag af te lossen.

Bronnen: Reuters, Marketupdate, Forexlive

Foto: Wikimedia