Europeanen blijven massaal sparen ondanks rentevoet van 0%

Ondanks het enorme stimulus programma van de ECB en de historisch lage rentes blijven de Europeanen volop sparen. Dit zelfs met een intrestvoet die in vele landen 0% bedraagt.

De grootste Europese schuldeiser, Intrum Justitia AB, maakte bekend vandaag enkele cijfers bekend omtrent het spaargedrag van de Europese burger. In tegenstelling tot de Amerikaanse burger is het spaargedrag van de Europeanen veel hoger. Op zich geen slechte zaak aangezien dit ervoor kan zorgen dat er bij een financiële tegenslag een vangnet aanwezig is.

Helaas zorgt er dit er aan de andere kant voor dat ondanks de historisch lage rentes er amper een groei in de consumptie ontstaat. Door dit gebrek aan groei verkeert de Europese economie in tegenstelling tot de Amerikaanse nog steeds in een crisissituatie. Een crisis welke ondertussen reeds jaren aansleept zonder oog op een plotse heropleving.

Maar liefst 69% van de Europeanen spaart geld op spaarrekeningen voor later. Voor het overgrote deel gebeurt dit op veilige spaarrekeningen, cash geld en in beperktere mate aandelen en obligaties. Zelfs in landen waar de rente negatief is zoals Denemarken en Zweden bedraagt maakt 80% van de inwoners gebruik van een vaste spaarrekening.

Door dit veilige spaargedrag zijn vele Europeanen er niet in geslaagd om een graantje mee te pikken van de stijgende beurskoersen. Tijdens de financiële crisis daarentegen werd er wel een verlies geleden waardoor de eindbalans overwegend negatief is voor vele brave huisvaders.

Intrum Justitia AB peilde daarnaast naar enkele andere zaken waaronder de wil om te migreren en achterstanden op het gebied van betalingen. Hieruit blijkt onder meer dat op Europees niveau 44% van de Europeanen één of meerdere betalingsachterstanden opliep het afgelopen jaar. Hierin duidelijk enkele Zuid-Europese staten aan de top met Griekenland als koploper.

Ook overwegen meer Europeanen dan verwacht om te migreren naar een andere (Europese) staat in de hoop een betere toekomst uit te bouwen. In het Verenigd Koninkrijk is dit percentage na de Brexit onder meer opvallend gestegen waarbij in de groep 18-24 een derde overweegt te migreren. Een verdubbeling ten opzichte van voor het Brexit-tijdperk wat aantoont dat naast de financiële problemen er ook een braindrain dreigt te gebeuren.

Deze braindrain is nu reeds merkbaar in landen als Spanje, Portugal of Griekenland welke al enige jaren gebukt gaan onder de financiële crisis. Zelfs indien de economie opnieuw aantrekt dreigt hierdoor een groot deel van de toekomst gehypothekeerd te zijn. Een gegeven waar een land als Duitsland opnieuw de vruchten van trekt aangezien dit één van de gedroomde bestemmingen is voor vele (Europese) economische vluchtelingen.

Als de Eurocrisis nog escaleert, dan zal naast de economische gevolgen er ook een demografisch probleem ontstaan. Dit oplossen met behulp van financiële stimulansen vanuit de ECB is echter niet mogelijk. Enkel een lange termijn oplossing en structurele hervormingen kunnen dit alles oplossen. Helaas ontbreekt het hiervoor aan financiële middelen en politieke moed.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com