Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Griekse problemen zullen nog decennia-lang aanslepen (minimaal tot 2047)

De Griekse crisis is het laatste jaar sterk op de achtergrond verdwenen door grotere financiële problemen binnen de Eurozone. Nochtans is dit sluimerend gevaar verre van opgelost waarbij ook andere lidstaten zoals Italië in hetzelfde straatje lijken te belanden.

Het lijkt er echter op dat de Griekse crisis terug langzaam op het voortoneel dreigt te komen. Dit echter met de treurige vermelding dat er nog steeds grote problemen aanwezig zijn en het land een decennia lange paria-status dreigt te verkrijgen (of al heeft verkregen).

Een nieuwe wending in deze Griekse sage is de vraag aan de Griekse banken om variabele leningen ter waarde van 33 miljard euro om te zetten in vaste leningen met een looptijd van 30 jaar. Dit zou Griekenland onder meer moeten beschermen tegen stijgende rentes, een gegeven wat de komende jaren mogelijks een rentesneeuwbal kan doen ontstaan.

Deze maatregel is deel van het pakket aan maatregelen, te beslissen op 5 december op de Euro-meeting waar de ministers van financiën van de Eurozone op aanwezig zullen zijn. De personen aangewezen om dit alles in goede banen te leiden hebben hierbij echter geen toestemming om details vrij te geven. De aanwezige gegevens zijn dan ook verstrekt door het European Financial Stability Facility.

Waar de huidige EFSF-steun vervalt tussen 2034 en 2046 zullen deze vastrentende schuldbewijzen vervallen in 2047. Het voordeel hiervan is het verminderde renterisico, dit ten koste van de flexibiliteit om deze verhandelen.

Dit alles toont aan dat de Griekse problemen nog minimaal 2-3 decennia zullen aanslepen. Dit bovenop de aanhoudende structurele problemen in het land waardoor Griekenland nog diverse recessies tegemoet dreigt te gaan. In tegenstelling tot andere Eurolanden is Griekenland een stuk minder competitief waardoor het niet mee kan met de overige Europese lidstaten.

Het begrip solidariteit is helaas niet van toepassing in de wereldwijde economie waardoor de overige Europese landen het niet zullen nalaten om de zwakke schakels op te offeren voor de eigen welvaart. Als de Eurozone gered kan worden door het dumpen van een land als Griekenland dan zal dit wel degelijk gebeuren in de toekomst. Met de huidige zware leningen is de kans nihil dat de Grieken erboven zullen komen.

De toekomst is hierdoor wel degelijk gehypothekeerd door de Eurolanden. Als dit onterecht is, is een andere vraag aangezien de Griekse overheid al sinds mensenheugenis boven zijn stand leeft. Het land sukkelt al sinds de oudheid met structurele problemen welke sinds het lidmaatschap van de Eurozone enkel meer gecamoufleerd werden.

De rekening die nu vereffend wordt is dan ook niet volkomen onterecht, al is dit alles niet bepaald productief voor een land dat de grens met Turkije vormt en de toekomst van Europa kan bepalen. Indien Turkije opnieuw de grenzen volledig open gooit dan zal de Griekse overheid de liefde voor Europa vermoedelijk ook even “vergeten” waardoor de economische oorlog plots snel kan omslaan in bittere realiteit voor alle Europeanen.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.