Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

EU wil aan grens goud en cash in beslag nemen

Er is net een zoveelste terroristische aanslag geweest en die opportuniteit moet aangegrepen worden om nieuwe regels door te drukken. Regels die onze financiële privacy en vrijheid nog verder op de helling zetten.

Deze keer komt de Europese Commissie met het voorstel om aan de grenzen te niet enkel te controleren op explosieven en andere wapens maar ook op goud en cash!

Mensen die bij het reizen meer dan €10.000 meenemen moeten dit nu al aangeven. Maar onder de nieuwe regels kunnen kleinere bedragen ook in beslag genomen worden als er een VERMOEDEN is van criminele activiteit!

Als je er een beetje vreemd uitziet of gewoon pech hebt kan dus al je geld afgenomen worden.

Voorlopig zou enkel wie de EU binnenkomt gecontroleerd worden, maar de ervaring in andere landen leert dat dit snel uitgebreid kan worden.

In de VS is dit al de harde realiteit en daar werd in 2010 via deze weg 2,5 miljard dollar in beslag genomen! Zonder rechtzaak!

De EU wil ook een ‘Terrorist Finance Tracking Program’ opzetten waarbij alle banktransacties gecontroleerd kunnen worden. Aangezien iedereen een potentiële terrorist is betekent dat dat alle banktransacties dan geregistreerd zullen worden!

Verder wil de commissie ook activa in beslag kunnen nemen van iedereen die verdacht wordt van banden met criminelen. Opnieuw: zonder enig bewijs van illegale activiteiten.

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees parlement voor ze in werking treden. Maar het is slechts een kwestie tijd voor deze nachtmerrie werkelijkheid wordt.

Bij elke terroristische aanslag neemt de druk op politici toe om ‘iets’ te doen, ook al leveren deze ‘oplossingen’ niets op.

In de kern van de zaak gaat het natuurlijk helemaal niet om terrorisme. Het gaat over het bekomen van totale controle van de EU-burgers en voornamelijk: de EU-burgers hun geld.

Als je als overheid een enorme schuldenberg hebt, dan is het handig als je geld kan afpakken zonder enige rechtzaak.

Krijgen we in onze luchthavens weldra ook honden die naar cash snuffelen, zoals in het Argentinië van Cristina Kirchner? Misschien nog net niet, maar we gaan wel die richting uit!

Onder deze omstandigheden worden alternatieven als bitcoin des te interessanter. Het voordeel van bitcoin over goud en cash is dat ze enkel in de cloud bestaan. Je onthoudt een simpele paswoordzin en reist zo naar waar je maar wil en bepaalt zelf met hoeveel geld.

Geen aangiftes, geen douanecontroles, geen confiscatie… vrije transacties zoals dat altijd al geweest is!

Bron: Reuters
Foto: Diliff

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.