Rating België naar omlaag

Fitch, samen met S&P en Moody’s, een van de drie belangrijke kredietbeoordelaars, ziet het niet goed komen met de financiële en economische toestand in België.

Het ratingbureau verlaagde aan het einde van de week de status van België naar AA- (komende van AA). De bespreking van de Federale Begroting, tijdens de afgelopen dagen, verklaart deze kredietverandering.

Wij schreven begin deze week al op Beurs.com dat de Belgische begroting voor 2017 ontspoort. De staatsschuld stijgt, het overheidstekort neemt niet af, de economische groei blijft laag… Dat is ook Fitch niet ontgaan.

De beoordelaar spreekt eveneens over “budgettaire ontsporingen”. “De opeenvolgende mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid”, zo lezen we.

Volgens Fitch komt dit omdat de belastinginkomsten tegenvallen. Dat laatste is dan weer onjuist. De ontspoorde begroting heeft vooral te maken met het feit dat België systematisch teveel blijft uitgeven en dus boven zijn stand leeft. Het overheidsbeslag blijft liggen boven 50% van het BBP.

Een andere verklaring die Fitch geeft is de asielcrisis. Echter, ook dit is geen afdoende argument. De Federale Regering maakte vorig jaar al de fout om de kosten van de migratiecrisis in te boeken als ‘eenmalige kosten’.

Nochtans wist iedereen dat deze crisis én meer zou kosten dan begroot én meerdere jaren zou gaan aanslepen. Ook deze budgettaire tegenvaller had de politiek dus kunnen voorkomen.

Eerder deze maand, zo weet Trends, was ook al het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bezorgd over de staat van de Belgische overheidsfinanciën.

Ook de Europese Commissie stelde in haar officiële communicatie dat de structurele maatregelen van België niet doorzichtig zijn. Niemand weet afdoende wat de ‘structurele inspanningen’ voorstellen.

Door de verlaging van de kredietrating, zal het voor de Belgische overheid vanaf nu duurder worden om te lenen op de financiële markten.

Enig lichtpuntje: Fitch heeft meteen aan de verlaging gekoppeld dat de beslissing “stabiel is op middellange termijn”. Wat wil zeggen dat er in de komende maanden, normaal gesproken, geen verdere verlaging van de kredietwaardigheid verwacht moet worden.