Rusland en China azen op grotere macht Azië

Niet enkel in Europa zijn er grote problemen binnen de financiële sector maar ook in andere landen moet de overheid bijpassen om een volledige meltdown te voorkomen. Zo onder meer Kazakhstan, waar maar liefst 4,3 miljard Euro noodzakelijk is om de grootste bank van het land te redden.

De Kazkommertsbank JSB, een in Europa vrijwel onbekende bank, staat op instorten. In Kazakhstan is dit echter de grootste bank en van vitaal belang voor de reeds zwaar getroffen economie. De centrale bank van het land is dan ook in nauw overleg om de bank voorlopig van de ondergang te redden.

Zeven jaar geleden, in 2009, werd er reeds 19 miljard Euro ter beschikking gesteld om de schulden te herschikken in Kazakhstan. Met de uitbreiding van deze nieuwe noodlening van meer dan 4 miljard Euro komt er echter nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel waardoor de overheid van Kazakhstan verder dreigt weg te zakken in het economische moeras.

Deze crisis is onder meer een rechtstreekse gevolg van de sterk gedaalde olieprijzen en de recessie in Rusland waarop de economie niet kon anticiperen. Bijna een derde van de uitstaande schulden in dit Centraal-Aziatische land is van bedenkelijke kwaliteit of zal nooit terugbetaald worden, aldus data beschikbaar gesteld door S&P enkele maanden geleden.

Daarnaast werd ongeveer 1 miljard Euro ter beschikking gesteld op 15 december door de centrale bank om de bank van genoeg liquiditeiten te voorzien. Indien de winstgevendheid van de Kazkommertsbank niet snel verbeterd is een faillissement niet meer uit te sluiten welke ongetwijfeld een sterke impact zal hebben op het land zelf.

Ook in andere voormalige Sovjet-staten werden reeds belangrijke reddingsoperaties op touw gezet om de belangrijkste banken van de diverse landen te redden van de ondergang. Onder meer in Oekraïne werd de PJSK Privatbank geprivatiseerd en ook in Tajikstan zijn belangrijke interventies aangekondigd.

Ondertussen blijft de invloed van zowel Rusland als China groeien Azië waarbij wordt gevreesd dat deze gebruik zullen maken van deze zwaktes om hun macht nog verder uit te breiden. Waar het Westen in Oekraïne nog diverse miljarden Euro’s wilde besteden om het land uit de Russische invloedssfeer te houden is dit voor diverse andere landen niet mogelijk.

Ondanks dat de financiële crisis van 2007-2008 reeds enige tijd voorbij is en de olieprijzen terug in stijgende lijn gaan blijven er nog steeds slachtoffers vallen. Het ziet er naar uit dat de voorspellingen waarbij de wereldeconomie 1-2 decennia zou verliezen in diverse landen wel eens een bittere zou kunnen worden.

Ook binnen Europa is er nog steeds een structureel probleem waarbij de Eurozone allesbehalve stabiel te noemen is. Enkel in de Verenigde Staten lijkt dit alles voorlopig van de baan te zijn. Want in de realiteit blijft het schuldniveau van alle landen wereldwijde verder oplopen. The show must go on…

Bronnen:

http://www.bloomberg.com