Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

China opnieuw op oorlogspad vs USD

China neemt opnieuw stappen om het belang van de Amerikaanse dollar te verminderen op wereldvlak. Dit ten voordele van de eigen munt de Yuan. Zolang de Amerikaanse dollar met grote voorsprong de wereldmunt bij uitstek blijft heeft China niet alle kaarten in handen om controle te verkrijgen over de financiële geldstromen.

Een afdeling van de People’s Bank of China is hier volop mee aan de slag gegaan sinds vorig jaar waarbij de Yuan onder meer wordt geplaatst ten opzichte van een mand aan andere munten. Donderdag kwam hierbij dan ook de officiële mededeling dat hier 11 andere munten zullen aan toegevoegd worden om het gewicht van de USD zodoende te verlagen.

In totaal streeft China ernaar toe om het gewicht van de dollar te verminderen met ongeveer 4% tot een totaal van 22,4%, slechts iets meer dan het dubbele van de Zuid-Koreaanse Won, één van de nieuwste opgenomen munten.

Waar het gewicht van de USD in deze korf weliswaar zal dalen is dit niet het geval voor de internationale betalingen. Hierbij is de dollardominantie enorm met een marktaandeel van niet minder dan 88%. Dit aangevuld in volgorde van gebruik zijn de Euro, de GBP, de Yen, de Canadese dollar, de Australische dollar, de Yuan, de Zwitserse Frank, de Singaporese dollar en de Hong Kong dollar.

Met een aandeel van slechts 1,38% is de Yuan nog ver weg van het ultieme doel om als wereldmunt erkend te worden. Daarnaast is de competitiviteit op de forexmarkten zeer groot waarbij de Euro, de Yen en de Britse Pond geduchte tegenstanders zijn. In de praktijk hoopt China dan ook eerder om de dollardominantie te doorbreken ten koste van andere munten om zodoende tot een meer eerlijke verdeling te komen.

Eén van de belangrijkste voorwaardes om op het niveau van de Euro of USD te geraken is onder meer financiële stabiliteit, een gegeven wat de afgelopen jaren meermaals gevreesd werd in China. De Chinese overheid probeert nog steeds om een groei aan te houden van ongeveer 6,5% al zijn analisten het wereldwijd eens dat dit cijfer allesbehalve de praktijk weerspiegelt.

Er is weliswaar nog steeds een hoge groei al wordt deze kunstmatig gecreëerd door het rechthouden van de zogenaamde zombiebedrijven. Net dit belemmert de financiële stabiliteit van China en de gehele regio, een parameter waar de Chinese overheid terecht meer en meer rekening mee houdt.

Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren zal eruit bestaan om de investeringen van de elite en de groeiende middenklasse binnen China te houden. Onder meer de aankomende renteverhogingen in de Verenigde Staten de komende jaren zorgt voor grote interesse om te investeren in het buitenland.

Ondanks het momenteel nog lage aantal internationale betalingen in Yuan op het wereldtoneel blijft China aan macht en invloed winnen. Zowel economische als militair als het zowel Europa als de Verenigde Staten binnen enkele decennia overvleugelen. Dit zelfs met een lagere individuele welvaart als deze in het Westen. Om een zelfde welvaart als in het Westen te bereiken zijn naast de economische uitdagingen echter ook belangrijke andere uitdagingen.

Onder meer de enorme vraag naar grondstoffen en de te verwachten milieuschade zijn zaken welke op dit moment niet meer door onze planeet alleen gedragen kunnen worden. Verdere ontwikkelingen zijn dan ook noodzakelijk om een zelfde Westers niveau te kunnen bereiken op termijn.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.