Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Relatie tussen V.S.A. en China van groot belang na verkiezing Trump

De relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en China is wat verslechterd sinds de verkiezing van president-elect Donald J. Trump. Zijn uitspraken en tweets zitten vol kritiek over het Chinees beleid en zijn contact met Japan schiet ook in het verkeerde keelgat. Wat zal er veranderen nadat Trump officieel president wordt van de V.S.A.?

’s Werelds grootste en tweede grootste economie ter wereld hebben het een beetje aan de stok met elkaar, dat is te wijten aan uitspraken van Donald Trump waarin hij niet mals is over de manier waarop China zich gedraagt als handelspartner met de Verenigde Staten van Amerika.

Vorige week stuurde hij nog een tweet de wereld in waarin hij kritiek had op het éénrichtingsverkeer in de handelsrelatie tussen beide landen. Trump is van mening dat China profiteert van de Amerikaanse welvaart en import van Chinese producten zonder daarvoor hulp te bieden met de problemen rond Noord-Korea.

Uiteraard wordt deze kritiek niet gepikt door de Chinese overheid en ging in de ‘tegenaanval’ door te beweren dat er reeds veel maatregelen zijn genomen om Noord-Korea te ontmantelen van kernwapens.

Trump is ook niet te spreken over de manier waarop China zijn valuta manipuleert om te concurreren met de Amerikaanse dollar, over de zware belastingen die worden geheven op de invoer van Amerikaanse producten en over het militariseren van de Zuid-Chinese Zee.

Marktkenners en analisten zijn gerust dat er op zich niets verkeerd kan gaan vermits de relatie tussen de V.S.A. en China onmogelijk kan mislukken maar ze benadrukken wel dat de ‘relatieproblemen’ weggewerkt moeten worden zodat er vooruitgang kan geboekt worden tussen beide grootmachten.

In het ergste geval werken ze elkaar tegen waarbij er hoge taksen kunnen worden gehanteerd voor de import van goederen, de V.S.A. zou toegang kunnen verliezen tot de Chinese markt waardoor Amerikaanse bedrijven geen gebruik meer kunnen maken van de lage loonkosten in China.

Verder kan Trump ook extra hard uithalen naar Chinese bedrijven in de V.S.A. door de belastingen fors op te trekken en nieuwe bedrijven toegang te weigeren tot de Amerikaanse markt.

Het gevaar van dit scenario is dat heel Azië de negatieve gevolgen hiervan zal ondervinden en de wereldeconomie opnieuw een zware tik zal krijgen na reeds een moeilijke periode van zwakke economische groei.

Analisten verwachten echter dat beide landen de nodige inspanningen zullen doen om de plooien in de onderlinge relatie glad te strijken. Zowel China als de V.S.A. moeten dan wel bereid zijn om samen te werken aan een oplossing want het kan onmogelijk van één kant komen.

Bronnen: Telegraaf, CNBC

Foto: Wikimedia

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.