Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Paul De Grauwe wil nog meer belastingen

Guy Verhofstadt heeft zich in de afgelopen dagen onnoemelijk belachelijk gemaakt. De voormalige Belgische Premier kon in het verleden al geen voorzitter van de Europese Commissie worden, dus nu aast hij – omwille van zijn ego – op een nieuwe topjob.

Verhofstadt wil voorzitter van het Europese Parlement nodig. Daarvoor heeft de schreeuwlelijk stemmen nodig van veel parlementsleden. In zijn zoektocht naar ‘vriendjes’, dacht Verhofstadt de 17 eurosceptische parlementsleden van het Italiaanse 5-sterren-beweging binnen te halen. 17 stemmen die dolle Guy nodig heeft.

In de Vlaamse en Nederlandse media werd vooral gefocust op de ‘bocht’ van de Italianen (die van de eurokritische fractie van Nigel Farage zouden verhuizen naar de eurofiele fractie van Verhofstadt). Haast niemand stond stil bij de rol die Guy Verhofstadt speelde.

De vroegere eerste minister ging namelijk maandag fel op zijn gezicht. Verhofstadt had de Italianen naar zijn fractie gelokt met allerlei zoethoudertjes, maar dat was buiten zijn eigen liberale achterban gerekend. Maandag kreeg Verhofstadt tegenkanting van heel veel landendelegaties in zijn Europese fractie.

Gevolg? Dolle Guy moest met de staart tussen zijn benen terug naar de Italianen om te zeggen dat ze uiteindelijk toch niet welkom waren. Afgang voor Verhofstadt, die zijn kansen om voorzitter van het Europees Parlement te worden, nu wel kan schudden.

Verhofstadt is een man die alle liberale economische principes over boord heeft gegooid. Hij stookte ruzie met de Russen in Oekraïne en lag mee aan de basis van de handelsboycot van de EU tegenover Rusland. Vervolgens gaan VLD-partijgenoten van Verhofstadt, zoals Hilde Vautmans, klagen in het EU-parlement dat de boeren in Limburg hun fruit en groenten niet verkocht krijgen aan het buitenland.

Economie en liberalisme volgens Verhofstadt en de OpenVld is dus: handelsboycots en vervolgens klagen dat er geen afzetmarkt is. Wat een verrassing!

Een goede vriend van Verhofstadt, is in het zelfde bedje ziek: Paul De Grauwe, ooit een klassieke-liberaal – samen met Verhofstadt – en nu econoom op links. De professor aan de London School of Economics verkondigt vandaag het omgekeerde van wat hij 10 en 20 jaar geleden zei. Exact hetzelfde als dolle Guy.

De Grauwe maakt zich nu in De Morgen zorgen over de verregaande ongelijkheid. Hij roept op om de ‘belastingen terug progressief te maken’. Dat België al zowat het meest progressieve belastingsysteem ter wereld heeft, wordt door De Grauwe graag vergeten.

De zogenaamd blauwe De Grauwe wil dus nog meer belastingen dan er nu al bestaan. Net als Verhofstadt, die voorstander is van bijkomende Europese belastingen.

De OpenVld heeft niks nog te maken met klassieke economie of klassiek liberalisme. Wie heeft nog socialisten nodig met dit soort ‘liberalen’?

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.