Frankfurt ziet vastgoedsector boomen door Brexit

Na de Verenigde Staten is het Verenigd Koninkrijk mogelijks de volgende in de rij om een renteverhoging door te voeren. De Bank of England ziet de inflatie sneller stijgen dan verwacht waardoor een aanpassing van de rente mogelijks sneller dan verwacht kan gebeuren. De prijs van de Britse Pond kan op deze manier dan ook een opwaartse beweging laten zien ondanks de Brexit.

Volgens analisten is de kans op een verhoging ongeveer 65% ten opzichte van 35% die denken aan een verlaging van de Britse rente om de economie te ondersteunen. Deze aanpassing zal echter vermoedelijk pas in 2019 gebeuren volgens de mediaan in de afgenomen poll.

Tot op heden is de Britse economie ondanks de aankomende Brexit nog steeds groeiende waarbij er de voorbije week onder meer cijfers bekend gemaakt werden waarbij de consumenten gedreven groei verder stijgt met 1,4%.

De sterk gedaalde waarde van de Britse Pond en de sterk gestegen olieprijzen zorgen echter voor een hogere inflatie die boven de 2% zal uitkomen. Voor economen alvast het signaal om deze onder controle te houden aangezien beide parameters de komende maanden en jaren enkel nog verder kunnen oplopen.

Indien de Brexit-besprekingen in 2017 daadwerkelijk plaats zullen vinden met de Europese Unie kan de Britse economie echter toch nog zwaar onder druk komen te staan, dit afhankelijk van een al dan niet constructieve houding vanuit beide partijen.

De grootste vraag welke beantwoord moet worden is de toegang tot de Europese vrije markt. Bij een negatief antwoord vanuit de Europese Unie zal dit ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk geïsoleerd zal komen te staan. Een voorwaarde hiervoor is onder meer het vrije verkeer van personen wat net een kritiek punt is onder Britse politiekers.

Bij het verliezen van de toegang tot de vrije  markt heeft het Verenigd Koninkrijk echter nog steeds diverse opties. Het kan ervoor opteren om zichzelf te profileren als een belastingparadijs vlak voor de kust van de Europese Unie en op deze manier grote kapitalen aantrekken. Bij een verderzetting van het huidig beleid zal het echter duidelijk verarmen.

Op de achtergrond zijn economen er alvast niet gerust is dat dit alles een goede afloop zal kennen. Op dit moment is er een duidelijke en sterke groei in de vastgoedsector in Frankfurt merkbaar. Frankfurt, de financiële hoofdstad van de Eurozone, kan bij een mislukte Brexit zeer sterk profiteren van deze situatie. Tal van grote bedrijven en de hierbij horende tienduizenden werknemers zullen in dat geval worden overgeplaatst naar Frankfurt om hun activiteiten voort te zetten. In dit scenario zal Duitsland dan ook alle economische troeven verwerven over geheel Europa door het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk (en de economische malaise in Frankrijk).

Daarnaast blijven Schotland en Noord-Ierland mogelijkse problemen bij een Brexit. De afloop hiervan kan voor een verdere verslechtering zorgen van de situatie, een gegeven wat ook de Britse overheid nauwlettend blijft opvolgen.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com