Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

ECB houdt vast aan stimulus

De Europese Centrale Bank heeft donderdag beslist om vast te houden aan het huidige stimuleringsbeleid, dat zei voorzitter Mario Draghi tijdens het rentebesluit in Frankfurt. Er wijzigt voorlopig niets aan het opkoopprogramma en ook niet aan het rentebeleid omdat er momenteel geen significante verbeteringen merkbaar zijn in de eurozone.

Over de conclusie van het rentebesluit waren de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank het allemaal eens. De huidige stimulus kan best nog niet worden afgebouwd omdat het inflatiedoel van 2 procent nog niet in zicht is, het zou risicovol zijn om nu opeens het voorbeeld van de Fed te volgen.

De maatregelen zoals we ze kennen, blijven dus onveranderd. Dat wilt zeggen een herfinancieringsrente van 0 procent, een depositorente van min 4 procent en een strafrente van 0,25 procent. Banken blijven dus gratis geld lenen bij de ECB en betalen een intrest van min 4 procent voor geparkeerd geld.

Ondanks de forse inflatie-opstoot in Duitsland naar 1,7 procent, blijft de gemiddelde inflatie in de eurozone slechts 1,1 procent. Dit is onvoldoende omdat de kerninflatie een stuk lager ligt, de huidige inflatie noteert relatief ‘hoog’ omdat de energieprijzen in verschillende eurolanden fors zijn gestegen.

Met de energieprijzen in mindering gebracht, komt de kerninflatie amper op 0,8 tot 0,9 procent. Dat is nog een heel eind verwijderd van het inflatiedoel van 2 procent waar de ECB naar streeft. Mario Draghi zal enkel genoegen nemen met een kerninflatie die op een duurzame manier herstelt over de hele eurozone.

De stijging van de inflatie wordt nu vooral gestuwd door de stijgende olieprijzen, het is daarom moeilijk om vast te stellen of het soepele beleid ook zijn bijdrage heeft gedaan aan de stijgende inflatie. Zolang de beleidsmakers daar geen zekerheid over hebben, zal de stimulus worden verdergezet.

Draghi liet ook verstaan dat er tijdens de beleidsvergadering geen woord is gezegd geweest over het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. Hij benadrukte dat er enkel afgebouwd zal worden als uit een grondig onderzoekt blijkt dat het beleid effectief een hogere inflatie in de hand werkt.

Analisten stellen hun echter de vraag hoelang de ECB bereid is om de ‘quantitative easing’ vol te houden. Het contrast tussen de ECB en de Federal Reserve zal alleen maar groter worden met alle gevolgen voor de euro (en Europese economie) van dien.

Bronnen: IEX, Beursduivel, De Tijd

Foto: European Parliament – Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.