Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Meerwaardebelasting onder vuur bij coalitiepartners

CD&V staat alleen met haar voorstel voor een meerwaardebelasting. N-VA en OpenVLD schoten tijdens hun nieuwjaarsreceptie het voorstel van de christen-democraten af. Voorzitter Wouter Beke blijft erin geloven.

Na het voorstel van N-VA-minister van financiën Johan Van Overtveldt rond de verlaging van de vennootschapsbelasting kwam afgelopen jaar CD&V met een ander voorstel voor een algemene meerwaardebelasting op aandelen, beursgenoteerd of niet, en afgeleide producten. Open VLD kwam nadien eveneens tussen met het standpunt dat investeren en ondernemen juist moet aangemoedigd worden. Fiscale gunstmaatregelen zouden in het leven kunnen worden geroepen om investeringen in KMO’s en start-ups aan te moedigen bijvoorbeeld. Er staat volgens hen veel te veel geld op de spaarrekeningen van de Belgen, geld dat kan gebruikt worden om de economie een extra stimulans te geven. Open VLD geeft het voorbeeld van de wet-Cooreman-DeClercq. Hierbij werd in de jaren 80 voorzien in een aftrek van de belastingen tot 1000 euro voor investeringen in Belgische aandelen. De aandelen (of fondsen) moesten wel vijf jaar worden aangehouden.

De meerwaardebelasting zou de afgeschafte speculatietaks moeten vervangen die de staat juist geld kostte in plaats van  de schatkist te spekken. Bovendien zorgde ze voor een verarming van de Brussele beurs en was ze onrechtvaardig aangezien enkel particulieren hieraan onderhevig waren.

Coalitiepartners OpenVLD en N-VA lopen absoluut niet warm voor een meerwaardebelasting en dat bleek nog maar eens uit uitspraken tijdens hun nieuwjaarsrecepties.

N-VA-voorzitter Bart De Wever:

Dat is geen idee waar wij storm voor lopen. Dat gaat niets opleveren en een nieuw fiscaal bos aanplanten naast het oerwoud dat in ons land al bestaan is niet onze grote ambitie.

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open-VLD:

Als het van sommigen afhangt krijgen we er nog een extra meerwaardebelasting bovenop. Het is heel simpel, daar doen wij liberalen niet aan mee.

Premier Charles Michel heeft de dossiers naar zich toe getrokken om een regeringscrisis en voortdurend gekibbel te voorkomen.

De voorzitter van CD&V, Wouter Beke, blijft erin geloven:

Ik blijf hopen dat wij in deze drie dossiers die belangrijk zijn voor de economische groei, de jobcreatie en eerlijke fiscaliteit knopen kunnen doorhakken.

bronnen: De Tijd, Trends, MoneyTalk, VTM Nieuws

Foto: Belga

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.