Griekenland failliet en pas competitief tegen 2070 (IMF)

Ondanks de reeds geleverde inspanningen voorgesteld door het IMF en de Eurozone blijft de situatie in Griekenland hoogst turbulent waarbij een goede afloop nog steeds niet in zicht is. Het IMF waarschuwt nu opnieuw dat er dringend actie moet ondernomen worden om het land te redden.

Gedurende het afgelopen jaar verdween de Griekse crisis (en de bijhorende Eurocrisis) op de achtergrond van het financiële nieuws. Nochtans is de situatie er nog steeds hoogst turbulent waarbij een uitgebreid rapport van het IMF zal voorgesteld worden op 6 februari.

In tegenstelling tot andere geredde landen zoals Ierland is de situatie in Griekenland er nog steeds dramatisch. Er wordt dan ook verwacht dat het IMF verdere hervormingen zal voorstellen welke even onuitvoerbaar zullen zijn als de huidige. Er wordt onder meer gesuggereerd dat de pensioenen verder moeten dalen en de taksen op inkomen verder moeten verhoogt worden.

Zonder deze hervormingen dreigt Griekenland er niet in te slagen zijn competitiviteit te herstellen en een pad naar de toekomst te vinden. De druk wordt ook verder opgedreven waarbij deze hervormingen tegen 20 februari moeten uitgevoerd worden wil het de steun van het IMF niet verliezen.

Helaas is de realiteit om dit te kunnen uitvoeren niet meer aanwezig. De pensioenen behoren nu reeds tot de laagste in Europa en het inkomen van een gewone arbeider of bediende volstaat al enige tijd niet meer om een huis te huren of boven de armoedegrens te blijven. Er is een zeer hoge werkloosheid waarbij de helft van de jongeren zonder werk zit.

Bovenop deze gehele problemen is de financiële sector in Griekenland nog steeds blootgesteld aan een hoge hoeveelheid onbetaalbare leningen. De cijfers hierbij zijn ronduit dramatisch waarbij deze in de komende jaren 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 48%, 42% en 34% zullen bedragen. Dit toont helaas aan dat ook binnen enkele jaren de stabiliteit van de banken niet gewaarborgd is. Hierbij uitgaande van een lidmaatschap van de Eurozone en steun van onder meer het IMF.

Ook de schuldenlast van Griekenland is de afgelopen jaren blijven stijgen waarbij deze tegen 2020 maar liefst 170% van het BBP zal bedragen. Verdere projecties voorspellen zelfs een verslechtering waarbij in 2022 een cijfer van 164% zal bereikt worden om vervolgens tegen 2060 opnieuw te stijgen tot maar liefst 275%. Dit zou betekenen dat tegen 2060 er maar liefst 62% van het BBP zal gebruikt worden voor afbouw van schulden of daaraan gerelateerde rentes.

Vanaf 2070 wordt er met het huidige beleid aan hervormingen verwacht dat Griekenland opnieuw volwaardig aanwezig kan zijn op de internationale kapitaalmarkten, dit uitgaande van een lichte economische groei en geen enkele financiële crisis de komende 50 jaar. Ook mag de rente op leningen niet hoger zijn dan 0,25% de komende 30 jaar. Dit gecombineerd met een stijgende rente de komende jaren is niet realistisch.

Kort samengevat, Griekenland is de facto failliet, Duitsland zal na verkiezingen zijn positie verharden en de kans op een exit uit de Eurozone is torenhoog. Vervolgens kunnen de internationale markten zich volop concentreren op het volgende probleemgeval binnen de Eurozone, Italië. Al is dit Eurolid nog een ander paar mouwen dan het “kleine” Griekenland.

Bronnen:

http://www.cnbc.com