Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Amerikaanse jobmotor op volle toeren

Het gaat de Amerikaanse economie voor de wind, dat is duidelijk te zien aan de werkgelegenheidscijfers. Vorige maand werden er meer jobs gecreëerd dan voorzien. Er kwamen maar liefst 227.000 nieuwe jobs bij, daarmee wordt de verwachting van 185.000 nieuwe jobs meer dan ingelost. Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen zit de afgelopen maanden in een stijgende lijn.

Opmerkelijke cijfers, zeker in vergelijking met de jobcreatie in december. Op een maand tijd steeg het cijfer van 157.000 naar 227.000 nieuwe jobs, de arbeidsplaatsen in de Verenigde Staten van Amerika schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond.

Volgens de Amerikaanse overheid zijn het voornamelijk bouwbedrijven, financiële instellingen, restaurants en winkels die in januari veel mensen hebben aangenomen. Het is een indicator dat de Amerikaanse economie voldoende slagkracht heeft om het economische herstel voort te zetten.

Enig puntje van kritiek was te vinden in de loonontwikkeling, in januari stegen de lonen ‘amper’ 2,5 procent. Dat is een achteruitgang ten opzichte van de voorgaande maand, in december stegen de lonen met 2,8 procent. Economen dachten eerder aan een stijging van 2,7 procent voor januari.

Maar volgens economen is dit slechts een tijdelijke vertraging, de versnelling in de jobcreatie duidt erop dat de lonen kortelings zullen volgen. De Trump-administratie lijkt dus goed uit de startblokken te zijn vertrokken, echter is dit uiteraard niet hun verdienste, zij moeten nu het momentum gaande houden.

Dat zou geen probleem mogen zijn vermits President Trump erop hamert om de binnenlandse economie voorrang te geven, één van zijn beloftes tijdens zijn campagne was om nog meer nieuwe jobs te creëren voor het Amerikaanse volk.

Het zal enkele maanden duren vooraleer we een werkelijk Trump-effect zullen zien op de Amerikaanse arbeidsmarkt en de economie. De Federal Reserve is alvast tevreden met het huidige jobrapport omdat hun beleid voor een groot deel steunt op de werkgelegenheidscijfers.

Analisten vermoeden dat de Amerikaanse centrale bank de komende maanden de rente gaat verhogen, hoewel er nog twijfel bestaat over de exacte maand. Eén ding is zo goed als zeker, het wordt ofwel maart of juni, voor de zomer zal de rente waarschijnlijk worden verhoogd.

Bronnen: The Guardian, Marketwatch, CNBC

Foto: Raul Luna – Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.