Trump beschuldigt Duitsland van te zwakke Euro (terwijl Duitsland net het omgekeerde wenst)

Donald Trump beschuldigt Duitsland, Europa’s belangrijkste economie, ervan om de Euro kunstmatig laag te houden om zodoende marktaandeel van de Verenigde Staten in te pikken. Het gegeven dat Duitsland hiervoor verantwoordelijk is, is echter een leugen te ver aangezien het land niets liever ziet dan een sterke munt.

De beschuldigingen die de afgelopen week door Trump gedaan werden aan het adres van Duitsland kunnen opnieuw als een agressieve aanval tegen de Europeanen gezien worden. De Eurozone en Duitsland in het bijzonder wordt door Trump als één van de redenen aanzien waarom de Verenigde Staten marktaandeel verliezen.

Volgens Trump probeert Duitsland via een muntoorlog de dollar te beschadigen. De Euro zou namelijk kunstmatig laag ge houden worden door de ECB wat helaas wordt geloofd door aanhangers van Trump. Dit is een frappante leugen aangezien het net de Duitsers zijn welke een sterke harde munt wensen. De beschuldigingen komen dan ook hard aan waarbij niet duidelijk is wat Trump hier mee tracht te bereiken.

De Bundesbank is na de tweede wereldoorlog getraumatiseerd achter gebleven door de enorme hyperinflatie die er woekerde. Hierna werd dan ook alles in het werk gesteld om een sterke munt, de toenmalige Duitse Mark, te garanderen. Dit gekoppeld aan een zeer lage inflatie en een strakke begrotingsdiscipline.

Bij het ontstaan van de Euro was het de bedoeling om de Euro gelijkaardig in de markt te plaatsen als de toenmalige Duitse Mark. Dit onder meer gekoppeld aan strakke begrotingsregels welke evenwel niet voldoende werden nageleefd. Nu, diverse jaren later, is de Euro een schim van zichzelf waarbij de munt door de problemen in Zuid-Europa zwakker is dan de Duitsers wensen.

Het feit waar Trump zich voornamelijk aan irriteert is het enorme begrotingsoverschot in Duitsland. Door de zwakke Euro blijft dit verder vergroten, dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten welke een groot deficit kennen. De Duitse Bundesbank wenst een sterke munt maar is er desondanks in geslaagd om het allerbeste uit de zwakke Euro te halen de afgelopen jaren.

Door het gebrek aan competitiviteit in landen als Griekenland, Spanje of Italië kon de Duitse export sterk heropleven waardoor het land een surplus kan voorleggen op zowel de handelsbalans als op begrotingsgebied. Indien de Eurozone zou imploderen zal Duitsland weliswaar opnieuw een sterke munt kennen maar de competitiviteit van de Zuiderse Eurolanden zal nog steeds laag blijven. Zwitserland is hierbij het voorbeeld van een land dat ondanks de sterke munt toch een bloeiende economie kan  hebben met buurlanden welke een zwakkere munt (de Euro) hanteren.

Bronnen:

http://www.cnbc.com