Europa stelt zich soepeler op tegenover China

Europa reageert indirect op het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump door de handelsrelatie met China wat minder streng te maken. De huidige maatregel tegen de overspoeling van de Europese markt met goedkope Chinese zonnepanelen werd deze week door de Commissie herbekeken.

Er werd een voorstel ingediend waarin onder andere wordt gesuggereerd om de harde maatregel tegen de import van Chinese zonnepanelen te versoepelen. China betaalt nu een forse accijns op de verkoop van hun goedkope zonnepanelen en dat nog voor de volgende 24 maanden.

De Europese Commissie stelt voor om deze ‘anti-dumping-accijns’ in te korten tot 18 maanden waarna de ‘economische sanctie’, die sinds 2013 actief is, volledig wordt beëindigd. Met andere woorden, na anderhalf jaar wordt de accijns opgeheven en mag China weer vrij en zonder extra belasting de Europese markt betreden met hun zonnepanelen.

Woensdag zal het voorstel officieel worden ingediend bij de commissarissen van de 28 leden. Naar verluidt zal dit niet het enige voorstel zijn om de handel met China te versoepelen, er zullen ook enkele andere mogelijkheden aan bod komen om de ‘anti-dumping-accijns’ te verlichten.

Vóór de invoering van deze maatregelen kwam het bijna tot een handelsoorlog tussen beide naties. De afspraak omtrent het dumpen van goedkope zonnepanelen heeft ertoe geleid dat er toch een eensgezindheid was tussen Europa en China.

De versoepeling van de accijns is een duidelijk signaal van Europa, er wordt gezocht naar een partner op het Amerikaanse protectionisme te ‘counteren’. Deze stap biedt nieuwe kansen voor de handelsrelatie met China en kan het begin zijn van een betere handel tussen beide landen.

Naar verwachting zullen de Chinezen zeker geïnteresseerd zijn om de banden met Europa aan te halen, tijdens het World Economic Forum in Davos liet de Chinese president Xi Jinping verstaan dat een internationale samenwerking van groot belang is voor China.

Bronnen: BusinessInsider, Reuters

Foto: Friends of Europe – Flickr