Ook Merkel geeft nu openlijk problemen met Euro toe

De Euro noteert reeds enige tijd te laag voor enkele van zijn leden waaronder Duitsland. De kritiek hierover verstomt echter niet en er wordt nu zelfs openlijk toegegeven door onder meer de Duitse bondskanselier Merkel dat er een probleem heerst wat dringend opgelost moet worden.

De Duitse kanselier Angela Merkel bevestigde zaterdag dat er wel degelijk een probleem is met de huidige waarde van de Euro. Hierbij echter direct de oorzaak leggende bij de Europese Centrale Bank welke de koers van de Euro laag houdt om de zwakkere leden van de Eurozone aan boord te houden.

Op de Munich Security Conference bevestigt Merkel dat de huidige Euro niet representatief is voor het sterke Duitsland. Dit in tegenstelling tot landen als Portugal of Slovakije welke een sterke Euro niet zouden overleven. Er werd hierbij ok verwezen naar de voormalige Duitse Mark die indien deze nog zou bestaan een volledig andere koers zou laten noteren.

Merkel liet echter optekenen dat ze geen invloed heeft op het onafhankelijke beleid van de ECB. Dit laatste is echter in twijfel te trekken aangezien Duitsland als grootste Euroland wel degelijk invloed heeft op het beleid. Er valt te verwachten dat naarmate de Duitse verkiezingen naderen het beleid langzaam zal verstrakken om de tegenstanders van Merkel de wind uit de zeilen te nemen.

Met de Franse verkiezingen aankomende in april is de kans echter laag dat er een snelle opwaartse beweging zal komen van de Euro. Ook de terug aanwakkerende Grexit-problemen, of liever de problemen die nooit werden opgelost, komen terug bovendrijven. In tegenstelling tot de Franse dreigement van Le Pen kan Duitsland wel een positieve economisch rapport voorleggen van het voorbije decennium.

Dit is ook Trump niet ontgaan die reeds meermaals aankondigde hier stappen tegen te willen ondernemen. De enige optie om dit te kunnen bereiken is de competitiviteit van de Amerikaanse economie te doen stijgen. Duitsland is een stuk competitiever wat ervoor zorgt dat het verschil groeit met de Amerikaanse producten die niet meer kunnen concurreren met internationale concurrenten.

Een renteverhoging voor de Euro is de komende maanden niet echt te verwachten aldus analisten. Voor de USD is de kans echter wel een stuk groter waardoor de koers van de Euro nog verder zal verzwakken tot een pariteit met de dollar. Ook de effecten van de aankomende Brexit zijn nog steeds niet duidelijk voor de Eurozone waardoor de onzekerheid nog enige maanden kan aanhouden.

Bronnen:

http://www.cnbc.com