Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Waarom maakt de zilverprijs zo’n bokkensprongen?

Zilverfutures doen het bijzonder goed. Year-on-year is de prijs voor kortlopende contracten (levering in maart) met bijna een derde gestegen. Een groot verschil met de duik die ziverfutures namen in de tweede week van november, toen de verkiezing van Trump een schokgolf op de futuresmarkten veroorzaakte.

Daarentegen: ook zink en lood doen het verrassend goed, met maar liefst een prijsstijging van respectievelijk 94 en 45% year-on-year. Bubbel-alarm dus.

De grootste bron van zilverwinning is als bijproduct van zink en lood, niet van zuivere zilvermijnen, die maar goed zijn voor 30% van de wereldwijde zilverwinning. De afgelopen twee jaren hebben de grote zink- en loodontginners de productie gevoelig teruggeschroefd.

De grote productiecuts van zinkgrootmachten als BHP Billiton, Glencore en het Belgische Nyrstar lijken dus hun vruchten af te werpen en dat vertaalt zich ook in een hoge zilverprijs.

Die lage output is echter niet langer houdbaar voor de grote mijnbedrijven, die nu zinnespelen op heropstart van bepaalde putten.

Bovendien werden er in 2016 aanzienlijke voorraden koper, zink, zilver en goud ontdekt op de zeebedding van de Arctische Zee, op een diepte van 2.3 tot 3 kilometer. Dat is diep, maar niet onontginbaar diep.

Op dit moment investeren ENI, Statoil, Rosneft en Chevron fors in de ontginningsmogelijkheden op de bodem van de Arctische Zee. Als die plannen slagen, zal dit zich vast en zeker laten voelen in de zilverprijs.

Bron: Capital Economics

Foto: Yellowstone National Park

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.