Efficiëntie Belgische staat rampzalig. Nederland scoort beter.

De Nationale Bank komt met een berekening over de efficiëntie van de Belgische staat. Of beter: het gebrek hieraan. Op vlak van gezondheidszorg, veiligheid en mobiliteit scoort België zwak. Nederland doet in het algemeen beter. De conclusies van de NBB liggen in lijn met eerdere berekeningen van de ondernemersorganisatie VOKA.

België staat, samen met Frankrijk en Denemarken, aan de top van het klassement ‘belastingen heffen’. De burger krijgt in verhouding weinig ‘return on investment’. Dezelfde 3 landen, die kampioen zijn in belastingen, scoren op vlak van efficiëntie bij de overhead namelijk erg mager.

Laten we beginnen met een vanzelfsprekendheid: Weinig verrassend dat België bijzonder slecht scoort op vlak van mobiliteit. Dit hele land staat stil. Geen enkel land in Europa geeft, verhoudingsgewijs, zoveel geld uit aan verkeer.

Nederland, Spanje, Frankrijk, Duitsland… allemaal leveren ze een hogere kwaliteit af op vlak van mobiliteit en dat tegen een lagere kostprijs!

Ook onze veiligheid kan een pak beter. Nederland, Duitsland, Finland… allen geven ze minder uit aan politie en justitie. Toch scoren ze beter. Meer waarde voor minder geld dus.

Dat België, en vooral Vlaanderen, goed scoort voor wat betreft het onderwijs, is een vanzelfsprekendheid. Toch scoren Duitsland en Nederland ook hier weer beter dan België: Minstens even goed onderwijs, voor minder uitgaven.

Door politici wordt vaak opgeschept over onze gezondheidszorg. Die zou schitterend zijn. Ook hier weer moeten Belgen dringend uit hun slaap ontwaken: Geen enkele lidstaat geeft meer geld uit aan gezondheidszorg dan de Belgische.

Toch is de kwaliteit in Frankrijk, Nederland, en zelfs Italië en Spanje volgens de NBB minstens even goed! Kortom: De Nationale Bank van België levert een gigantische mokerslag richting de elite in dit land.

De bevindingen van de NBB liggen in lijn met de jaarlijkse analyse van VOKA. Het Vlaams netwerk van ondernemingen beweert al jaren – met berekeningen en cijfers in de hand – dat de Vlaamse en Belgische belastingbetaler geen waar krijgt voor zijn geld.

We betalen gigantisch veel en krijgen relatief weinig terug. België is vergeleken met Nederland haast een ‘failed state’. Zeker als je kijkt naar het verschil in economische groei en de staatsschuld.

NBB, De Tijd