Lehman Brothers pas voorsmaakje van aankomende problemen?

Het verleden is nooit een perfecte gids voor de toekomst, maar kan wel een waarschuwing zijn om bepaalde zaken met de nodige zorg aan te pakken. De val van Lehman Brothers is één van de momenten die de financiële geschiedenis zal ingaan. Hetgeen Lehman Brothers kan overtreffen is echter het Franse probleem, mogelijks reeds binnen enkele maanden.

Investeerders zijn meer en meer bezorgd omtrent de Franse crisis die langzaam zijn hoogtepunt lijkt te bereiken. De presidentverkiezingen komen eraan en het lijkt erop dat Le Pen wel degelijk een kans maakt op een overwinning. De eerste ronde zal Le Pen zeker overleven, een overwinning in de tweede ronde is nog onzeker.

Enige tijd geleden werd echter hetzelfde over het Verenigd Koninkrijk gezegd, hetgeen zoals gekend ietwat anders uitdraaide. Waar de Brexit ervoor zorgde dat Europa daverde op zijn grondvesten kan een Frexit (uit de Europese Unie en/of Eurozone) ervoor zorgen dat Europa volledig verbrokkelt.

Het wegvallen van twee van de grootste Europese lidstaten is een gebeurtenis die de Europese Unie niet kan overleven. Aangezien dit ervoor zou zorgen dat Duitsland, Spanje en Italië de enige grote overblijvende leden zouden zijn met een enorme financiële kloof is dit een utopisch gegeven om samen één unie te vormen. De banden tussen Duitsland en Spanje of Duitsland en Italië zijn niet van die orde om hun lot aan elkaar te verbinden.

De waarde van de Europese Monetaire Unie en de hierbij horende onderlinge handel is van een enorme omvang waarbij de schattingen variëren tussen de 40 en 50 biljoen Euro. Het wegvallen van deze handel zou het Lehman Brothers-debacle doen verbleken en de wereldeconomie voor jaren in een recessie storten. Ook andere belangrijke handelsblokken zouden hier zware schade van ondervinden door het wegvallen van de handel of op zijn minst een gedeelte ervan.

Waar de centrale banken er in 2008 in slaagden om de wereldwijde financiële crisis enigszins in te perken zou dit bij een uiteenvallen van de Europese Monetaire Unie niet mogelijk zijn. Lehman Brothers had een waarde van ongeveer 550 miljard Euro, dit vergeleken met een mogelijke kost van 50 biljoen Euro toont aan hoe belangrijk de aankomende presidentsverkiezingen in Frankrijk wel zijn.

De kans dat ook andere landen de komende maanden de zaken minder rooskleurig inzien is wel degelijk aanwezig. Zo repatrieerde onder meer Duitsland versneld de goudvoorraden, een edelmetaal wat onontbeerlijk is in moeilijke financiële tijden.

Indien het Franse doemscenario realiteit zou worden blijft Duitsland als enige over in een verscheurd Europa. Duitsland kan op dat moment enkel de weg vooruit kiezen en een nieuwe Unie vormen met enkele Duitse vazalstaten om op deze manier de zaak te stabiliseren. Landen als Oostenrijk, Nederland, Finland en de Beneluxstaten hebben een goede handelsrelatie met buurland Duitsland en zijn competitief genoeg om te functioneren binnen eenzelfde munt.

Hetgeen de Eurozone op zich probeerde na te streven wat echter onrealistisch bleek te zijn door de enorme verschillen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Europese landen. Waar wel rekening mee dient gehouden te worden zijn de enorme machtsverschillen die ontstaan bij het opbreken van de huidige Europese Unie. Een gegeven wat op langere termijn helaas altijd voor problemen zorgde in het verleden…

Bronnen:

http://www.cnbc.com