China verlegt focus naar risicobestrijding

De Volksrepubliek China gaat dit jaar voor een economische groei van ongeveer 6,5 procent, daarmee mikken ze op een iets lagere groei dan vorig jaar. Ze willen voornamelijk de focus leggen op het controleren van de risico’s tijdens het laatste jaar van president Xi Jinping’s eerste ambtstermijn. 

De doelstelling voor 2017 werd zondagochtend bekendgemaakt door de premier Li Keqianq. De groeiverwachting voor de Chinese economie ligt met 6,5 procent 0,2 procent lager dan de economische groei van vorig jaar, maar daar hebben ze hun reden voor vermits China wilt inzetten op duurzame groei.

Dat werd beslist door verschillende topleiders op het Nationaal Volkscongres, de lagere economische groei moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte en tijd vrijkomt om de broodnodige hervormingen te kunnen doorvoeren zodat de schuldenberg aangepakt kan worden.

Vorig jaar werd er voor een recordbedrag geleend, de overheidsuitgaven liepen hoop op en de zorgen over een oververhitte huizenmarkt namen flink toe. De Chinese overheid gaat dit jaar de tijd nemen om allerlei maatregelen te nemen die in het voordeel spelen van de binnenlandse vraag.

China is al enkele jaren een verschuiving aan het meemaken van een maakindustrie naar een grotere dienstensector, één van de maatregelen houdt onder andere in dat ze minder zullen inzetten op export en meer aandacht besteden aan de interne markt.

Zo zullen er ambitieuze plannen worden gesmeed om meer jobs te creëren voor de Chinese bevolking zodat er zeker één broodwinner per gezin is. Verwacht wordt dat er dit jaar 11 miljoen nieuwe jobs gecreëerd zullen worden hoewel dit er wellicht nog zo een 4 miljoen te weinig zullen zijn.

Het Chinese financiële systeem zal ook beschermd worden voor mogelijke zeepbellen die ofwel op barsten staan of opgeblazen worden. Er zal dus extra op worden toegekeken in welke mate schulden worden opgebouwd door de overheid, de gezinnen en bedrijven.

Als gevolg zal het monetaire beleid de komende maanden lichtjes ‘strenger’ worden, het losse en soepele beleid zal plaats moeten maken voor een neutraal en stabiel beleid. Op deze manier hoopt China een soort van ‘firewall’ op te trekken die het Chinese financiële systeem beschermt.

Bronnen: De Tijd, CNBC, Financial Times

Foto: Wikimedia