Belgische sociale zekerheid ontspoort verder

De toestand van de Belgische sociale zekerheid is zorgwekkend. Ondanks het gigantische overheidsbeslag en torenhoge belastingen, blijft het tekort om de beloftes na te komen, groeien. Het gat is nu al drie keer groter dan eerst gedacht.

België is een land dat onnoemelijk slecht bestuurd wordt. Genoeg bewijzen zijn hiervoor aan te dragen.

Een overheidsbeslag van boven de 50 procent van het BBP, grote inkomsten voor de overheid via torenhoge belastingen… en tezelfdertijd kampt de staat structureel met tekorten op de begroting en een hallucinante staatsschuld die doet denken aan probleemlanden in Zuid-Europa.

Dat de overheid haar beloftes niet kan nakomen staat buiten kijf. De spaarpot voor de vergrijzing is geheel leeg. Het Zilverfonds werd opgedoekt zonder dat er één euro in de kas zat om uit te keren.

Ondertussen slaagt de centrumrechtse regering er niet in om het schip van koers te doen veranderen. In tegendeel: Het gat in de sociale zekerheid dikt verder aan tot 800 miljoen euro. Dat is drie maal meer dan aanvankelijk werd geschat.

Als verklaring zegt de regering dat de fiscale inkomsten tegenvielen, terwijl de uitgaven stijgen. Dit verhaaltje komt keer op keer terug.

Steeds worden inkomsten te hoog geraamd en worden uitgaven juist te laag ingeschat. En vervolgens is iedereen verbaasd dat er een tekort is…

De roerende voorheffing zal zo dik 280 miljoen euro minder opbrengen en de inkomsten uit btw zijn een kleine 40 miljoen minder dan verwacht.

Kris Peeters (CD&V, en vice-premier) spreekt van een ernstig probleem. Vraag is hoe dit tekort opgevangen moet worden? Maggie De Block (Open Vld) heeft als Minister van Volksgezondheid al meermaals aangegeven dat er volgens haar niet bijkomend bespaard kan worden op haar post.

Met een tekort op de begroting van -2,5% à -3% van het BBP moet sowieso verder gesnoeid gaan worden. De moordende belastingdruk nog verder opdrijven is geen optie.

Zeker niet omdat in 2019 de rekening van de taxshift nog volgt. Minstens 3 miljard euro moet nog gevonden worden om deze taxshift te financieren.

Bron: FOD Financiën, De Standaard, Trends