Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Bangladesh is een kleine, arme maar groeiende economie.

Bangladesh is een kleine, arme maar groeiende economie. Het land van 150 miljoen inwoners, waarvan het leeuwendeel straatarme moslims, is het dichtstbevolkte land ter wereld en een bijna onuitputbare bron van goedkope arbeid. Dat hebben de Russen zeer goed begrepen.

De huidige regering maakt van de opening van de markt voor buitenlandse investeerders een absolute topprioriteit. Daarbij geeft de regering gretig de voorkeur aan de Russen. Europa laat zich alweer de kaas van de brood eten.

Waar je 5 jaar geleden de Russische investeringen in Bangladesh nog met een vergrootglas moest zoeken, hebben de investeringen in 2016 de kaap van de 11 miljard dollar gerond, vooral in de vorm van goedkope leningen verstrekt of gedekt door het Kremlin.

Het Kremlin investeert vooral in de energie-infrastructuur, voornamelijk in de bouw van de eerste kernreactoren op Bengaalse bodem. Daarmee zou Bangladesh energie-onafhankelijk van India worden, dat een steeds hardere koers is gaan varen tegenover moslims.

Ook groeit het marktaandeel van de Russische machine-industrie,chemische producten en de telecom-sector razendsnel, waardoor de Russische greep op de Bengaalse markt verder versterkt wordt.

Dat staat in schril contrast met de Europeanen, die Europese mode-ketens willen belemmeren om verder te investeren in goedkope productie in Bangladesh en het niet nalaten om Dhakka de les te spellen over milieu, overbevolking, en de behandeling van minderheden. Allemaal zaken die Rusland weinig tot helemaal niet boeit.

Bron: Russia and India report

Foto: Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Belur Math

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.