Uranium: misbegrepen en ondergewaardeerd

1

Laat mij beginnen met u te vragen uw emoties wat betreft deze grondstof voor een aantal minuten aan de kant te schuiven, iedereen kent de zeer onfortuinlijke verhalen van Three Mile Island, Chernobyl en natuurlijk de vrij recente kernramp van Fukushima Daiichi.

Dat nucleaire energie een zeer slechte naam heeft bij de gemiddelde mens, is dan ook niet echt verbazingwekkend, echter zit er veel meer achter dit verhaal dan de algemene kennis laat uitschijnen…

 

Een historisch perspectief op de prijs van uranium

Hieronder ziet u 2 grafieken: 1 met een langere en 1 met een kortere tijdspanne.

De langere loopt van 1988 tot 2016 en de kortere van 2016 tot nu.

2

3

Op de lange termijn grafiek ziet u duidelijk de lange zijwaartse beweging waarna de prijs van 2004-2007 parabolisch omhoog schoot om daarna jarenlang te dalen, iets wat tot zeer recent nog het geval was.

De langdurende berenmarkt in uranium kwam door o.a.:

  1. De nucleaire ramp in Chernobyl die plaatsnam in 1986.
  2. Een gebrek aan interesse voor nucleaire energie doordat andere energiebronnen relatief goedkoop waren.

De parabolische beweging omhoog kwam door o.a.:

  1. Het onderwater lopen van de Cigar Lake Mine in Saskatchewan, welke een van de grootste locaties is op aarde wat betreft uranium.
  2. India, China die hun nucleaire programmas gingen opvoeren.
  3. Minder uranium te verkrijgen dat voldeed aan de kwaliteitseisen die gesteld werden voor verschillene doelen.

 

In 2010 was uranium bezig aan een zeer mooie comeback maar deze comeback was van korte duur door de nucleaire ramp van Fukushima.

Dus ging de prijs als gevolg nog maar eens een heel stuk lager, tot eind 2016 de nieuwe stierenmarkt begon.

Is nucleaire energie wel veilig?

Nucleaire energie is – in tegenstelling tot de perceptie hierover – heel erg veilig en is tevens een zeer groene energiebron, iets waar tegenwoordig veel interesse voor is.

4

Zoals hierboven aangegeven is nucleaire energie – percentueel gezien – de MINST dodelijke energiebron die er is! Dat had u niet verwacht he?

Kijk eens naar het aantal mensen die jaarlijks het leven laten door vervuiling als gevolg van het gebruik van steenkool. Bijna 2 miljoen mensen per jaar… Dit is een eer tragisch feit en toch is de publieke perceptie van kolen bijlange na niet zo negatief als die van uranium.

‘Enorme hoeveelheid smog in Peking’ klinkt natuurlijk minder sensationeel dan ‘Kernramp in Japan na tsunami’

Met bovenstaande regel raak ik dan ook in een keer een de gevoelige snaar: het gevaar van een nucleaire ramp zoals al een paar keer eerder is gebeurd

Laten we de meest recente kernramp als voorbeeld nemen, die van Fukushima:

5

 

Het betrof hier verouderde reactoren die niet sterk genoeg of sterk genoeg beveiligd waren om de aardbeving en daarop volgende tsunami te weerstaan, een veiligheidsrisico op zich dus,

De Fukushima reactoren zoals ze toen waren zouden op dit moment nooit goedgekeurd worden wegens niet conform de veiligheidsnormen, in een scenario waar ze voorgesteld zouden worden op de dag van vandaag.

 

Kent u ook de ramp van de Onagawa Nuclear Power Plant?

Nooit van gehoord, nee?

Ik ook niet!

Er is namelijk ook geen ramp gebeurd bij deze centrale, ondanks dat deze centrale 60 kilometer dichterbij het epicentrum ligt van de aardbeving dan de Fukushima centrale.

De hele stad Onagawa was verwoest maar alle 3 de reactoren in de Onagawa centrale hebben zowel de aardbeving als de tsunami zonder enig incident weerstaan.

De centrale was zo gebouwd dat ze heel veel aardtrillingen aankan en de werknemers waren uitermate getrained om effectief te reageren op zulke situaties.

 

Het is namelijk zelfs zo dat tijdens deze tijd van chaos, de inwoners van Onagawa daadwerkelijk naar hun kerncentrale heen gingen, niet om te helpen de boel te stabiliseren of iets dergelijks… maar om te schuilen! Dit was namelijk de meest stabiele en veilige plek is die ze kenden.

 

De hele wereld is hard aan het werk om te zorgen dat de nucleaire energie sector nog veel veiliger word door o.a. ‘meltdown proof’ reactoren te ontwerpen – kernreactoren die niet de oorzaak kunnen zijn van een dergelijke ramp – dit is natuurlijk te verwachten met de huidige sprong in mogelijkheden qua technologie en de nachtmerrie die Fukushima heet die de sector blijft achtervolgen en daarom blijft wijzen op de zwakke punten, zodat deze in een sneller dan normale manier verbeterd kunnen worden.

Uranium is dus al bij al een zeer veilige en effectieve vorm van groene energie mits de juiste veiligheidsnormen worden toegepast.

Deze prijs werkt voor niemand!

Op de dag dat ik dit artikel schrijf staat de uranium spot prijs op exact $22.25.

De all in kost van een uranium mijn is geschat op zo een 60 a 65 USD per pond.

Dus voor elke pond die de gemiddelde uraniummijn uit de grond haalt verliest het zo een 40 USD.

De prijs moet vanaf dit punt dus ongeveer x3 gaan voordat er bij de doorsnee uranium mijn gesproken kan worden over een break-even prijs.

Geweldige business he?

Niet echt, nee…

Ik hoor u al denken: er zijn vast zeer grote opererende mijnen ergens die zeer grote hoeveelheden uranium in de grond hebben zitten en deze dan goedkoop uit de grond kunnen halen!

En dat klopt ook, dat zijn namelijk de Kazakken, zij hebben 2 van 3 grootste uraniummijnen ter wereld in handen en liggen qua kosten onder de bovenvermelde 60-65 USD per pond.

 

De uraniummijnen in Kazachstan zorgen maar liefst voor 40% van de wereldvoorraad per jaar!

Maar zelfs de giganten in Kazachstan met een zéér laag kostenplaatje kunnen geen geld verdienen met deze prijs!

Hoe weet ik dit vraagt u?

Omdat de grootste uranium mijn op aarde – genaamd KazAtomProm – zeer recent een persbericht de wereld instuurde waarin stond dat ze de productie met 10% gingen verlagen.

En als dat nog niet voldoende is om uw interesse te wekken kan ik u ook nog meegeven dat Cameco Corp -de 2e grootste uranium producent op aarde na KazAtomProm – recent ook aangaf dat het de productie verder kan verminderen als deze belachelijk lage prijzen niet snel ommekeer maken.

 

Om dit stuk af te sluiten geef ik u nog een quote mee van een absolute legende wat betreft investeren in de grondstoffensector en een persoonlijk idool van mij:

“In the commodities space, bull markets are the authors of bear markets and vice versa”

-Rick Rule

Vertaald: In de grondstoffen sector worden stierenmarkten veroorzaakt door berenmarkten en andersom.

 

Dit is eigenlijk zéér simpel uit te leggen:

Prijs hoog: meer productie, verminderde vraag. = prijs daalt

Prijs laag: Minder productie, vermeerderde vraag. = prijs stijgt

Prijsgevoeligheid

Nucleaire reactoren zijn erg duur om te bouwen, wat er voor zorgt dat deze reactoren niet prijs gevoelig zijn omdat de kost voor de basisgrondstof zelf – uranium dus -maar zo een 2 a 3% is van de totaalkost om een nucleaire reactor te bouwen en te laten opereren.

Het overgrote deel van de kosten zit in de constructie van de centrale, het verrijken van uranium zodat het gebruikt kan worden, en dergelijke andere dingen en dus niet in de basisgrondstof.

 

Daarom werkt het supply/demand verhaal hier ietsjes anders dan bij een andere grondstof.

Omdat de kerncentrales niet prijsgevoelig zijn zullen zij nog altijd evenveel uranium kopen op $100 per pond, als op $22,25, welke de koers van de dag van vandaag is.

Het betreft hier tenslotte maar een kleine kost, wat hun betreft.

Dit is dus een positief gegeven en wilt zeggen dat een uranium stierenmarkt wellicht betere rendementen kan bieden dan een andere grondstof zoals zoals bijvoorbeeld koper of olie, aangezien de afzetmarkt niet zal afnemen naarmate de prijs stijgt.

Groene energie 

Elke dag hoor je meer en meer mensen zeggen dat het gebruik van fossiele brandstoffen en dergelijke erg slecht is voor de aarde en alles wat er op leeft, en dat we toch beter energiebronnen zoeken die minder schadelijk zijn voor het milieu, zoals zonne-energie, wind-energie en natuurlijk … kernenergie!

Als voorbeeld geef ik u hier een foto van de luchtkwaliteit in Peking:

6

 

De fietsers op de foto zien elkaar bijna niet meer rijden, door de dikke laag smog die alles omheersend is.

Dit is het resultaat van het grote en lange gebruik van fossiele brandstoffen, en natuurlijk waar een probleem is… moet een oplossing komen!

7

China heeft momenteel erg veel reactoren oftewel al onder constructie ofwel gepland.

Maar China is zeker niet alleen!

Kijk onderstaande afbeelding maar eens, er zijn daadwerkelijk meer reactoren gepland, aangevraagd en onder constructie dan er op dit moment over heel de wereld aan het werk zijn!

Maar liefst 570 tegen 448!

8

 

Dit is zéér veelzeggend wat betreft de richting en toekomst die groene energie heeft.

Efficiëncy

Hier ga ik niet teveel woorden aan vuil maken…

Bekijk onderstaande afbeelding, dan weet je meer dan voldoende over hoe enorm efficiënt deze grondstof is in het genereren van energie.

9

 

Vraag & aanbod

De uraniummijn sector heeft zwaar geleden onder een teveel van aanbod dat zich manifesteerde uit verschillende bronnen:

Hier de 2 meest prominente:

  1. Japan heeft hun voorraad gedumpt op de wereldmarkt, waardoor er een teveel aan aanbod onstond.
  2. Veel aanbod uit secundaire bronnen.

En het zijn juist die secundaire bronnen die ik erg interessant vindt, deze zijn zo groot dat er sinds 1985 al een tekort is aan uranium mocht deze secundaire aanbod bron er niet zijn.

 

Waar komt dit extra aanbod dan vanaf vraagt u?

Japan zoals ik hierboven al aangaf, een paar andere kleinere en een programma genaamd ‘Megatonnes to Megawatts’

Dit programma – welke begon in 1993 en afgerond werd in 2013 – was een overeenkomst van Amerika met Rusland om kernkoppen te ontmantelen en deze te gebruiken voor energie te verwekken, vandaar de naam van het programma.

10

 

Dus buiten de gewoonlijke aanbieders (uraniummijnen) kwam er buiten Japan ook een andere secundaire aanbieder op de markt, en dat was dus Rusland.

Dit zorgde voor een markt die erg overbevoorraad was.

Nu is daardoor de prijs zo dramatische gedaalt dat maar 1/3e van de kosten van een opererende uraniummijn gedekt kunnen worden.

Megatonnes For Megawatts is ondertussen al een paar jaar afgelopen, alsook het dumpen van voorraad op de markt door o.a. Japan.

 

De krachten die de uranium prijs zo de dieperik hebben ingeduwd zijn dus verdwenen maar we zitten nog altijd met een enorm lage uranium prijs.

In 2007 stond de prijs op $140 en nu op $22,25.

Dat spreekt boekdelen denk ik.

We zitten nu in de periode waar een teveel aan aanbod de weg moet vrijmaken voor een tekort aan aanbod, dit ziet u hieronder geillustreerd:

 

11

 

Japan is ondertussen weer zijn zinnen aan het zetten op nucleaire energie nu dat het Fukushima incident langzaam maar zeker naar de achtergrond beweegt.

Kijk op onderstaande tabel eens naar de kolom ‘Nuclear’ en bestudeer deze even, het spreekt boekdelen wat mij betreft. (FY2016/FY2017 voornamelijk)

12

Van een verandering in richting gesproken…

Alleen merkt tot nu toe vrijwel niemand het!

De opportuniteit

Dit is een droomscenario voor een belegger en deze situatie schreeuwt voor een zware rally de komende jaren.

Het is ofwel een zware rally naar $65 zodat de mijnen hun brood kunnen verdienen, of meer dan 10-15% van de lichten gaan uit wereldwijd.

Zo simpel is het.

Een val van 10-15% in energie productie door middel van kernenergie kan namelijk niet op 1, 2, 3 zomaar even opgevangen worden door een andere sector.

Alle negatieve invloeden zijn eindelijk uit de weg geruimd.

 

De prijs van uranium MOET stijgen en KAN stijgen.

Wat ik denk dat zal gebeuren de komende jaren: de prijs ZAL stijgen.

Deze stijging zal – zoals voorheen – het meeste rendement laten zien bij de kleinere producenten en exploratiebedrijven die een mijn zullen bouwen in de komende supercyclus.

 

Echter is het kaf van het koren scheiden natuurlijk nooit makkelijk…

Uranium is een kleine niche markt en erg onbekend bij de gemiddelde belegger.

 

Gelukkig voor u hebben wij veel research gedaan over deze sector en denk ik een manier te hebben gevonden om optimaal te profiteren van een heropleving van de kernenergiesector.

Ik heb het hier namelijk over ons beleggingsfonds: ‘Multi Asset Opportunities’, welke wij hebben opgestart in samenwerking met Merit Capital.

Wij hebben een aantal aandelen geselecteerd in deze sector waarvan wij verwachten dat deze het zéér goed gaan doen in de komende jaren.

 

Voor meer informatie kan u ons altijd bereiken met behulp van onderstaande informatie:

 

Kantoor Peters

Bosstraat 40 – Maaseik

3680 – Maaseik

België

Tel. Nr. +32(0)89/56.63.80.

E-Mail: info@kantoorpeters.be / bart@kantoorpeters.be

 

 

Het ICF Multi Asset Opportunities is een beleggingsproduct bij Bâloise Luxemburg, met als beheerder MeritCapital NV. Aan deze levensverzekerings is het rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen, met als doel de uitkering van een kapitaal bij Leven en/of bij overlijden van de verzekerde perso(o)ne(n), vermeld in de bijzondere voorwaarden van de Bâloise polis. Lees aandachtig de financiële infofiche, de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden van collectieve internefondsen bij BâloiseVie Luxemburg. Informatie over het beleid inzake belangconflicten is beschikbaar op aanvraag bij BâloiseVie Luxembourg S.A. Voor meer informatie, contacteer uw BâloiseVie Luxembourg verzekeringsmakelaar.