Automobielsector Verenigde Staten dreigen toekomst verkeerd in te schatten

De constructeurs van voertuigen overal ter wereld maken zich op om te voldoen aan de strenge emissievereisten uitgevaardigd door Europa en China. Dit onder meer door volop de kaart van de elektrische voertuigen te trekken. Eén enorme afzetmarkt volgt echter niet, namelijk de Verenigde Staten.

Amerika, het land van de pick-ups en enorme highways maar ook het land van zware verkeersproblemen in steden zoals Los Angeles en de bijhorende milieuproblematiek. De Amerikaanse constructeurs namen gedurende decennia een leidende rol op zich, een rol welke echter snel kan wijzigen de komende jaren door de uiteenlopende toekomstplannen ten opzichte van onder meer China en Europa.

Europa en China schakelen de komende decennia over op een volledige elektrificatie van de automobielindustrie. Dit voornamelijk ingegeven door de zware milieuproblematiek waarbij China de (trieste) kroon spant met een enorm smogprobleem wat op zijn beurt enorme gezondheidskosten met zich mee brengt.

De Verenigde Staten daarentegen tonen een geheel ander beeld. Waar staten zoals Californië en de oostelijke Staten in de Verenigde Staten sterk aanleunen tegen Europa op het gebied van milieureglementeringen is dit niet het geval in andere regio’s. In een staat als Texas wordt volop de kaart getrokken van fossiele brandstoffen, nochtans een eindige technologie op langere termijn.

Dit alles zal op termijn dan ook ongetwijfeld resulteren in het failliet van de Amerikaanse automobielindustrie. Waar de Amerikaanse merken jaren geleden het reeds hebben moeten afleggen tegen onder meer de zuinigere Japanse merken en de Duitse premiummerken dreigt men nu de komende decennia te vergooien door verkeerde keuzes te maken.

Waar een Amerikaans merk als Tesla op dit moment een voorloper is binnen de tak van de elektrische voertuigen is de afzetmarkt niet beperkt tot de Verenigde Staten alleen. De komende jaren staan er uitbreidingen op de agenda waarbij deze faciliteiten in Europa zelf gebouwd zullen worden.

Binnen enkele jaren komt er echter een enorm aanbod bij aan elektrische voertuigen waarbij merken als BMW, Volkswagen of Mercedes enorme bedragen investeren om deze technologie op punt te krijgen. Ook randfaciliteiten als batterijtechnologie hangen hierbij nauw samen waardoor de Amerikaanse merken kennis dreigen mis te lopen en marktaandeel te verliezen.

Ook andere industrietakken zoals zonne-energie en windenergie krijgen in China en Europa een betere kans om zich te ontwikkelen. Op langere termijn is dit een concurrentieel voordeel door de toegenomen energieonafhankelijkheid. De Verenigde Staten zijn vandaag de dag weliswaar een enorme olieproducent maar  ook dit is een eindig verhaal. Milieuvriendelijke technologieën zijn dan ook de enige echte toekomst, dit zowel omwille van milieuredenen als financiële redenen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com