Koopkracht in België daalt als enige in Europa

Minder kunnen kopen met je loon dan voorheen, met dat probleem hebben we in België te maken als enigste land in Europa. Vorig jaar stegen de lonen wel door een indexaanpassing, maar die loonsverhoging was onvoldoende om de kloof met de hoge inflatie te dichten. Als gevolg konden we met zen allen minder kopen met meer loon.

Het probleem stelt zich enkel in ons land, nergens anders in Europa gaat er aan koopkracht verloren. Het is zelfs zo dat er een aantal Europese landen zijn waarin werknemers gemakkelijk 5 tot 8 procent aan koopkracht winnen, dat blijkt uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI).

De grootste oorzaak in België ligt aan de plotse inflatie-uitbarsting die het leven voor ons op korte tijd flink duurder heeft gemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan hogere prijzen voor elektriciteit, water, telecom, horeca, het prosumententarief voor zonnepanelen, etc… De indexering van de lonen kan het tempo van de inflatie niet volgen waardoor logischerwijs Belgische werknemers minder kunnen kopen met hun loon.

Een bijzonder voorval want in onze buurlanden is er in geen enkel geval sprake van verlies van koopkracht. In Duitsland (+1,61%), Nederland (+2,28%), Luxemburg (+0,42%) en Frankrijk (+0,25%) konden werknemers namelijk meer kopen met hun loon, bij ons is dit -0,94%.

Het loonbeleid in ons land speelt in de kaarten van dit voorval want in België is er sprake van loonmatiging. Hier en daar zijn er enkele uitschieters zoals bv. in 2000, toen maakten de lonen een heuse sprong naar boven, maar verder waren de loonstijgingen vrij beperk en dit ondanks het volwaardig interprofessioneel akkoord dat werd gesloten in 2008.

Er is helaas ook geen verbetering op komst, vorige week werd namelijk de Wet van 1996 goedgekeurd die onze loonverhogingen gelijkschakelt aan die van onze buurlanden. Onze lonen kunnen dus niet de vrije loop gaan en de loonsverhogingen van de buurlanden overstijgen, met dank aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Hoewel er misschien toch licht is aan het einde van de tunnel, op Europees niveau willen vakbonden ervoor zorgen dat de loonmatiging in Europa dit jaar nog de kop wordt ingedrukt. Zelfs de Europese Centrale Bank vindt het een goed idee om de lonen in Europa te laten stijgen omdat de economie er onder zal lijden als Europeanen minder kunnen kopen.

Bronnen: GVA, Moneytalk, De Tijd

Foto: Wikimedia