Dividenden worden steeds belangrijker voor beleggers

Beleggers en investeerders die op zoek gaan naar rendement moeten daarvoor de nodige risico’s nemen op de financiële markten. Volgens Schroders is het daarom interessant om op zoek te gaan naar bedrijven die royale dividenden uitkeren. Het is vaak zo dat deze aandelen minder risicovol zijn en meer tegen een stootje kunnen bij tegenvallend nieuws.

Het valt de vermogensbeheerder op dat steeds meer Amerikaanse en Europese bedrijven de laatste tijd dividenden uitkeren. Dit doen ze door een deel van hun winst te verdelen onder de aandeelhouders. Een leuke surplus want dat geld kan ofwel opnieuw geïnvesteerd worden in aandelen ofwel dienst doen als een appeltje voor de dorst.

David Brett, investment writer bij Schroders, vraagt zich af of bedrijven dit nog langer kunnen volhouden want de winst die ze uitkeren aan hun aandeelhouders, kan wellicht beter gebruikt worden om te herinvesteren en optimalisaties door te voeren in de bedrijfsprocessen.

Door middel van de dividendratio’s kan Brett een beeld scheppen van het huidige dividendklimaat. Door de verhouding te bekijken tussen de behaalde winst en het uitbetaalde dividend, merkt hij op dat de ratio fors is gedaald de afgelopen 10 jaar, namelijk van gemiddeld 3,2 naar ongeveer 1,95.

Voor beleggers is het natuurlijk interessant dat zoveel mogelijk winst wordt uitgekeerd, een ratio van 1 betekent dat de volledige winst wordt verdeeld als dividend. Maar Brett waarschuwt voor te lage dividendratio’s, vanaf 2 is er minder ruimte voor het bedrijf om te variëren met de uitkeringen.

Want als de winst minder uitvalt dan het jaar ervoor, dan betekent dit dat er minder winst teruggaat naar het bedrijf als ze het dividend onveranderd willen houden.

Bij een ratio van 1 of minder moeten bedrijven al zware inspanningen doen om aandeelhouders tevreden te houden met het behoud van dividend, een extreem slecht scenario volgens Brett.

Brett merkt op dat beleggers steeds meer belang hechten aan dividenduitkeringen, ze zien het als een alternatief voor geld op hun spaarrekening of obligaties want in beide gevallen is het rendement tegenwoordig zeer laag.

Het is dus een goede zaak om eerst de dividendratio’s op te zoeken en de bedrijfswinsten te bekijken alvorens aandelen te kopen van een bedrijf, op die manier weet je of de dividendpolitiek realistisch is en je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan in de toekomst.

Bronnen: Finanzen, Beursduivel

Foto: Nick Youngson Website