Taxshift dit jaar voelbaar voor zowel gemeenten als gezinnen

Het ziet er naar uit dat de taxshift nog zal worden bijgesteld door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De belastingverschuiving werd in het leven geroepen om werknemers minder te belasten zodat ze op het einde van de maand meer nettoloon zouden overhouden. Echter voor gezinnen met een bescheiden inkomen en kinderen was de taxshift niet optimaal, daar gaat Van Overtveldt nu iets aan doen.

Het is namelijk zo dat bij de verschuiving en de hervorming van de belastingen, de fiscale aftrek voor kinderen ten laste automatisch in een lagere schaal terecht kwam. Gezinnen met een bescheiden inkomen krijgen nu meer netto loon maar hun fiscaal voordeel voor de kinderen valt lager uit.

De federale ministerraad heeft de goedkeuring gegeven aan minister Van Overtveldt om dit recht te zetten zodat de fiscale aftrek voor kinderen ten laste hetzelfde blijft als vóór de invoering van de taxshift. Vanaf dit jaar zullen deze gezinnen dus meer voordeel halen uit de belastingverschuiving.

De minister vindt het belangrijk om mensen te belonen voor het werk dat ze doen, de belastingdruk op arbeid daalt hierdoor maar zal minder voelbaar zijn voor werknemers en gezinnen met een hoger inkomen. De maatregel is voornamelijk in het leven geroepen voor zij die het financieel moeilijker hebben.

Het geld dat naar de werknemers gaat, moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dit jaar zullen de gemeenten het ook voelen aan hun inkomsten want doordat werknemers minder belast worden via hun persoonsbelasting, zullen gemeenten hun inkomsten uit deze belasting zien dalen.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kunnen ze het tekort compenseren door hun APB-tarief te verhogen, de gemeentebelasting kan verhoogd worden zodat gemeenten en steden hun inkomsten uit de personenbelasting niet achteruit zien gaan.

Het VVSG toont aan dat de taxshift de komende jaren een behoorlijke hap uit de inkomsten zal halen. Tegen 2021 zal het verschil oplopen tot 10 procent minder inkomsten dan zonder de belastingverschuiving. Het VVSG stelt ons echter gerust dat er niet snel verhogingen van het APB-tarief zullen aankomen.

Er zijn nog geen signalen dat de gemeenten van plan zijn om massaal hun tarieven te gaan verhogen. Op dit moment is er slechts één gemeente die van plan is om te verhogen, de rest van de gemeenten staat op dit moment niet te springen om hetzelfde te doen.

Bronnen: De Morgen, HLN, Moneytalk

Foto: MaxPixel