Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Flexi-jobs: onenigheid binnen regering!

De flexi-jobs houden de regeringspartners dezer dagen bezig. Open VLD wil een uitbreiding van het systeem. Coalitiepartner CD&V is tegen.

Bijverdienen, naast de vaste job, in een restaurant of café. Het kan door middel van flexi-jobs. Uitbaters kunnen die flexibiliteit goed gebruiken op drukke momenten.

De federale regering dokterde een fiscaal voordelig systeem uit waarbij de werkgever enkel een sociale bijdrage van 25 procent moet betalen.

Open VLD toont zich tevreden over de reeds 20 000 mini-jobs in de horeca sinds de invoering van het systeem in 2015.

Voorwaarden om een flexi-job te kunnen aannemen? Minstens vier vijfde werken in hoofdberoep.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Open VLD zei hierover het volgende:

Het is zeer duidelijk dat het systeem in de horeca werkt om de piekmomenten op te vangen. Laat ons dus nu de flexi-jobs uitbreiden naar de bakkers, beenhouwers maar ook de kleinhandel die bijvoorbeeld in soldenperiodes hiermee piekmomenten kunnen opvangen.

Volgens CD&V is het geen goed idee het systeem uit te breiden. Het gaat niet over voltijdse jobs en ze brengen niet veel op voor de sociale zekerheid opperen ze.

Kris Peeters, CD&V-minister van werk:

De werkgelegenheid in de horeca is gestegen, wat positief is, maar als we dit bekijken ten opzichte van de totale werkgelegenheid gaat het hier niet over het grote volume.

De vakbonden vinden bovendien het minimumloon van 9,50 euro per uur te laag.

Bron: VTM Nieuws

Foto: Reuters

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.