Robotica stelt overheden voor financieel zwaar dilemma

Bill Gates, gekend van het technologiebedrijf Microsoft, is een voorstander van het taxeren van robotica. Dit maakte hij recent bekend waarbij opnieuw de discussie aangewakkerd wordt op welke manier overheden binnen enkele decennia inkomsten kunnen verwerven.

Het taxeren van robotica komt meer en meer ter sprake door de toenemende hoeveelheid machines welke arbeid verrichten. Dit zal de komende jaren enkel sterker toenemen waarbij een nieuwe industriële revolutie te verwachten is. Dit zal niet enkel ten koste gaan van de arbeidsklasse maar zorgt eveneens voor sterk dalende inkomsten voor de overheid (komende van arbeid).

Robotica is een gegeven wat niet tegen te houden is. Het zorgt voor onze welvaart, biedt ongekende mogelijkheden voor zowel valide als invalide mensen en is tevens de enige manier om de ouder wordende bevolking voldoende en goed te verzorgen.

Voorstanders van robotica tonen aan dat de landen welke nu het meest actief zijn in de sector van de robotica, namelijk Duitsland, Japan en Zuid-Korea tevens de landen zijn met de laagste werkloosheidscijfers. Automatisatie en welvaart gaan dan ook hand in hand aldus voorstanders van de technologie.

Critici wijzen er echter op dat een toenemende robotica er echter voor zal zorgen dat de hele productieketen langzaam wordt overgenomen door deze machines. Waar deze nu nog geproduceerd worden met een beperkt gedeelte aan menselijke inbreng zal dit in de toekomst geheel wegvallen.

Nieuwe industrietakken waaronder de ontginning van grondstoffen in de ruimte of op zeer moeilijk te bereiken plaatsen zullen volledig gedaan worden door robots. De toegevoegde waarde voor de overheid is op deze manier nihil waardoor een groot gedeelte van de noodzakelijke financiële middelen wegvallen.

Naast het wegvallen van deze inkomsten is er op hetzelfde moment een toename te verwachten van de werkloosheid bij specifieke arbeidsklassen. Voornamelijk de minst opgeleide en goedkoopste arbeidsplaatsen zijn opnieuw de eersten die wegvallen.

Een oplossing hiervoor is mogelijks te vinden in het invoeren van een universeel basisloon. Om dit echter te financieren zijn nog steeds de financiële middelen noodzakelijk welke ergens gehaald moeten worden. Een grondige politieke, financiële en ethische discussie dringt zich dan ook op, liever nu dan achter de feiten aan te lopen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com