Spanning blijft te snijden tussen Trump en Merkel

Bondskanselier Merkel en president Trump hadden recent hun eerste overleg in het Witte Huis waarbij zoals gebruikelijk diverse onderwerpen werden aangesneden. Wat alvast duidelijk werd is de ijzige houding tussen beide landen waarbij Trump breekt met zijn voorgangers.

De ontmoeting tussen bondskanselier Merkel en president Trump werd reeds enige tijd verwacht en is onder meer een belangrijk moment om de Amerikaanse houding ten opzichte van de Europese Unie te analyseren. Dit werd direct geïllustreerd door het weigeren van de handdruk door Trump waarmee duidelijk werd gemaakt dat de relaties nog steeds meer dan gespannen zijn.

Nog geen dag na het bezoek van Merkel ging Trump opnieuw aan het twitteren waarbij hij Duitsland beschuldigde van het achterstaan van een enorme hoeveelheid geld aan de Verenigde Staten voor de verleende veiligheid. Ook werd er door Trump verklaard dat het een goed gesprek was al valt dit moeilijk te combineren met de voorgaande beschuldigingen aan het adres van Merkel.

Eén van de grootste frustraties van Trump is het handelsoverschot van Duitsland. Als grootste economie van Europa kan het genieten van een (te) lage Euro op dit moment waarbij deze troef uitstekende uitspeelt met behulp van de hoge Duitse competitiviteit en de uitstekende export. De Verenigde Staten kunnen op dit moment (en vermoedelijk ook in de nabije toekomst) hier zeer moeilijk tegenop waardoor Duitsland het economisch de Verenigde Staten overtreft.

Dit gekoppeld aan het “America first”-principe van Trump is dan ook problematisch waardoor Trump Duitsland er dan maar van beschuldigd te profiteren van de Verenigde Staten. Wat echter vaak vergeten wordt is de strenge begrotingsdiscipline van de Duitsers gedurende vele decennia, de stabiele economie en de hoge competitiviteit.

Merkel en Trump zijn het op tal van punten oneens. Op economisch vlak zijn beide landen het oneens op het gebied van het toenemende protectionisme van Trump, de Duitse handelsoverschotten en de huidige stand van de Euro (één van de oorzaken van de handelsoverschotten).

Ook op het gebied van klimaat en milieuvriendelijke brandstoffen zijn beide partijen het grondig oneens. Wat echter wel duidelijk wordt naarmate de tijd verstrijkt is de technologische voorsprong welke Duitsland uitbouwt onder meer op het gebied van zonne-energie, windenergie en elektrische voertuigen. Allemaal zaken waarbij Trump de verkeerde kaarten lijkt te spelen.

Ondanks de vele beschuldigingen aan het Duitse adres staat Trump machteloos. Het opleggen van handelsbeperkingen zal als een boemerang terugkomen, de relaties met Europa zijn belangrijker voor de Amerikaanse economie dan Trump lijkt te begrijpen en de Duitse competitiviteit is niet in te perken door enkele Amerikaanse maatregelen.

Het zullen, afgaande op het huidige Amerikaanse beleid, enkele gespannen jaren kunnen worden voor de Europese/Amerikaanse verhoudingen. Ondertussen groeien de Aziatische supermachten China en India verder en blijven de Verenigde Staten hameren om meer protectionisme…

Bronnen:

http://www.cnbc.com