Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Nieuwe economische vooruitzichten KBC

KBC kwam deze week met nieuwe economische vooruitzichten. De economen van KBC klinken positief over de wereldwijde economische ontwikkelingen en dan vooral over die in de ontwikkelde landen. Een sterke jaarstart zorgt voor vertrouwen klinkt het.

De wereldwijde groei- en inflatiecijfers verbeterden de laatste weken, net als de jobcreatie. Verder steeg het vertrouwen in de verschillende sectoren. De wereldwijde economische groei zal in 2017 3,3 procent bedragen en 3,4 procent in 2018 als het van de economen van KBC afhangt.

“Deze trend loopt evenwel nog achter in de opkomende economieën,” valt te lezen in het document van de bank.

De economen verwachten een verderzetting van het ruime monetaire beleid van de ECB aangezien de hogere inflatie vooral wordt gedreven door stijgende energieprijzen. De inflatie over 2017 wordt geschat op 2,1 procent om daarna terug te vallen tot 1,4 procent in 2018. De kerninflatie blijft laag.

In Amerika zitten ze al volop op het pad van renteverhogingen. Aangezien de correlatie tussen de Amerikaanse en Duitse rente hoog is voorspellen de economen een stijgende Duitse marktrente.

De dollar zou verder kunnen verstevigen, klinkt het, door de divergentie in monetair beleid. Verder zou dit kunnen beperkt worden door de aansterkende Europese economie en het protectionistische beleid van Trump.

De rendementen op langlopende staatsleningen in de Eurozone zullen volatiel blijven door tal van verkiezingen en de daarmee gepaarde politieke onzekerheid.

Midden 2018 zou het QE-programmain Europa afgerond moeten zijn en dan duurt het zeker enkele maanden vooraleer de beleidsrente een eerste keer omhoog zal gaan. Een renteverhoging door de ECB voor 2019 lijkt onwaarschijnlijk maar niet uitgesloten volgens KBC.

Wat Amerika betreft gaat KBC nog steeds uit van drie renteverhogingen dit jaar.

Naar België dan. Daar verwijst KBC naar indicatoren voor het ondernemers- en consumentenvertrouwen die over februari verslechterden. Bovendien verzwakt ook de jobmarkt enzigszins. Toch blijven de indicatoren op een hoog peil. De Belgische economie zal dit jaar 1,3 (Eurozone 1,8) procent groeien tegenover 1,2 procent vorig jaar. In 2018 zou de groei moeten versnellen tot 1,5 (Eurozone 1,5) procent.

Bron: KBC Groep

Foto: Wikimedia Commons/Worldcrunch montage

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.