Topman VOKA is hard voor regering

De topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA is hard voor de Belgische Federale Regering. Het lijkt erop dat de regering Michel al in lopende zaken is. De komende twee jaren zullen we dus niet veel meer kunnen verwachten, in positieve zin.

“Tijdens de eerste helft van de legislatuur heeft de regering Michel goed gespeeld, maar in het begin van de tweede helft heb ik nog niets gezien”, aldus Hans Maertens in De Tijd.

In de vorige twee jaar was er een verschuiving van de belastingen via de taxshift. Ook werden er wat knopen doorgehakt op vlak van (brug)pensioenen en flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Toch ontgoochelt de regering. De begroting blijft grote tekorten vertonen en de staatsschuld is verder gestegen. Ook is de taxshift nog niet gefinancierd, en dit zal bijkomend een put van enkele miljarden opleveren tegen 2019.

Vooral het op de lange baan schuiven van het dossier rond de vennootschapsbelasting is een doorn in het oog van VOKA. “De regering moet doen wat ze beloofd heeft en de vennootschapsbelasting verlagen om zo zuurstof te geven aan de bedrijven.”

Hans Maertens vervolgt: “Wat de regering ons (lees: de bedrijven) via de indexsprong en taxshift heeft gegeven, neemt ze ons terug af via de vennootschapsbelasting.”

België blijft kampen met een structureel probleem op vlak van competitiviteit. Onze loonkosten en belastingen zijn hoger dan in de buurlanden.

De regering doet dan ook te weinig. “We moeten het dak herstellen in de zomer, want als we dat niet doen krijgen we een lek in de winter”, aldus de VOKA-topman.

Bij de Vlaamse werkgevers maken ze zich echter geen illusies. “De vraag is of de regering nog een slotoffensief kan inzetten. Ik hoop er nog steeds op, maar ik twijfel er steeds meer aan of het zal lukken.”

Het dossier rond de belastingverlaging voor bedrijven zit immers muurvast. CD&V wil die verlaging koppelen aan positieve maatregelen voor werknemers en het invoeren van een vermogens(winst)belasting. Dat laatste is voor N-VA en OpenVld onbespreekbaar.

Ook moet niet gehoopt worden op andere belastingvoordelen, voor werkgevers of werknemers. Johan Van Overtveldt (N-VA, Minister van Financiën) heeft meermaals gesteld dat er geen nieuwe of extra taxshift komt.

Hiermee zullen we het dus moeten doen, tot in 2019. Tezelfdertijd stijgen de kosten van water, elektriciteit enz. verder.