Xi Jinping en Trump ontmoeten elkaar: strateeg vs beginner

De eerste week van april zal op politiek topniveau alvast een historische week worden. De Amerikaanse president Trump ontmoet namelijk de Chinese president Xi Jinping waarbij de sfeer op dit moment te snijden is.

De geplande ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump is er één van het allerhoogste niveau waarbij een oude en nieuwe wereldmacht elkaar ontmoeten. In tegenstelling tot Obama is Trump niet bepaald een man van het compromis, noch een goed strateeg. Xi Jinping daarentegen heeft diverse troefkaarten in handen welke hij niet zomaar zal weggeven.

Er zijn op dit moment tal van twistpunten tussen China en de Amerikanen dit zowel op militair, politiek als economisch gebied. Elk van hen heeft slechts een zeer minieme kans op slagen waardoor de messen eerder zullen bijgeslepen worden na de ontmoeting dan weggelegd.

Op economisch gebied heeft China de Verenigde Staten in de hoek geduwd. Waar de Amerikaanse economie weliswaar de belangrijkste is, is China erin geslaagd om diverse bondgenoten te vinden waaronder Rusland, slaagde het erin de Aziatische investeringsbank te domineren, is het een belangrijke eigenaar van Amerikaanse schuldpapier en kan het de dollar naar hartenlust doen fluctueren.

Trump daarentegen is op dit gebied vrij machteloos en kan de dreigementen tegenover China amper in de praktijk omzetten zonder de eigen economie zware schade toe te brengen. De kans dat de zaak dan ook blijft zoals deze nu is, is dan ook huizenhoog. Trump kennende kan hij (helaas) altijd een onverwachte zet doen, dit bijgevolg ook met de nodige schade voor de Verenigde Staten op korte, middellange en lange termijn.

Op politiek niveau zal de kwestie Noord-Korea ongetwijfeld aan bod komen. Ook hier heeft China opnieuw de troefkaart in handen om deze enigszins onder controle te houden. Dit lukt echter steeds minder maar toch nog voldoende om de Amerikanen hiermee op afstand te houden.

Militair is de Chinese grootmacht enorm aangesterkt de afgelopen jaren. Dit zowel ter land, ter zee als in de lucht. De kustlijn rond China werd de afgelopen jaren aangesterkt met (militaire) artificiële eilanden waardoor de Amerikanen niet langer ongestoord de gehele wereldzeeën kunnen bevaren. Dit zal de komende decennia enkel voor meer conflicten zorgen waarbij China de rol terug opneemt van een machtig wereldrijk.

Op luchtvaartgebied investeert China massaal om zowel het luchtruim maar voornamelijk de ruimte te kunnen controleren. In tegenstelling tot het Westen worden de budgetten enkel uitgebreid waardoor er binnenkort een ruimtewedloop zal ontstaan. Deze maal zal China echter aan het langste eind kunnen trekken waardoor de Amerikanen op achtervolgen zullen aangewezen zijn.

Deze belangrijke punten in gedachten houdende, zal het gesprek tussen beide wereldleiders niet bepaald hartelijk verlopen. Hopelijk zal dit niet al te veel economische consequenties veroorzaken…

Bron:

http://www.cnbc.com