Amerikaanse schuld blijft gevaarlijk stijgen (IMF)

De Verenigde Staten zijn al decennia lang de belangrijkste economie ter wereld. Dit door tal van factoren waarbij de Amerikaanse munt, de dollar de wereldmunt bij uitstek was en is. Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt is de enorme schuld opgebouwd door de Verenigde Staten welke enkel beheersbaar blijft door de kracht van de dollar. Het IMF waarschuwt nu echter expliciet voor het oplopen van deze schulden.

Het Internationale Monetaire Fonds waarschuwt wel vaker landen voor het oplopen van de schulden, structurele problemen of andere economische scenario’s waar best rekening mee gehouden wordt in de toekomst. Wat echter zeldzamer is, is de waarschuwing van het IMF aan het Amerikaanse adres op welke manier het land momenteel de begroting beheert.

Eén van deze opmerkingen gaat onder meer over het feit dat de Amerikaanse overheid een belangrijke kans gemist heeft om de levensnoodzakelijk investeringen in infrastructuur te doen tijdens het moment waarop de rente laag stond. In tegenstelling wat velen denken is de Amerikaanse infrastructuur zwaar verwaarloosd en bijna op het niveau van een derdewereldland op vele plaatsen.

Dit terwijl de Amerikaanse schulden blijven oplopen aan een hoge snelheid. Indien president Trump zijn plannen doorzet die werden aangekondigd zal het begrotingstekort nog verder oplopen waardoor het voor zijn opvolgers nog moeilijker wordt om de economie te herstructureren. Eén van deze oorzaken kan een grote belastingvermindering zijn die werd aangekondigd, de uitwerking ervan lijkt net als vele andere plannen echter een werk van lange adem te worden.

Zonder een groot vertrouwen in de Amerikaanse dollar zou deze situatie al lang voor ernstige problemen gezorgd hebben waaronder verlagingen van de rating en een kapitaalsvlucht. Dit is dan ook de achillespees van de Amerikaanse economie wat een land als China vroeg of laat zal gebruiken in een economische oorlog.

Nu reeds bezit China een significant deel van de Amerikaanse schuld waardoor het dit als drukmiddel kan gebruiken indien de Verenigde Staten een handelsoorlog willen starten. Indien China massaal de dollar en/of Amerikaans schuldpapier zou dumpen, dan zal Trump machteloos moeten toekijken hoe het land ten onder gaat. Voorlopig lijkt het er alvast niet op dat dit zal gebeuren al kan een kantelmoment vroeg of laat wel degelijk voorkomen.

Wat wel een feit is, is dat de Verenigde Staten de infrastructuur van het land decennialang hebben verwaarloos. Dit is op termijn een competitief nadeel, en net dit zal de komende jaren pijnlijk duidelijk worden ten opzichte van andere groeilanden. Dit in combinatie met het zich terugtrekken uit handelsverdragen kan ervoor zorgen dat het definitief zijn leiderspositie zal verliezen of moet delen met andere (economische) grootmachten in de toekomst.

Bronnen:

http://www.cnbc.com